Zakład Mikrobiologii

Data publikacji:
17/11/2021

icotel_0.pngTelefony kontaktowe

  kierownik 

  77 45 20 880

  rejestracja 

  77 45 20 881

  zakład 

  77 45 20 882

  zakład 

  77 45 20 883

  FAX 

  77 45 20 884

 

e-mail: 

personel.pngPersonel

Kierownik:

mgr Joanna Kowalska - specjalista mikrobiolog

Zastępca Kierownika Zakładu:

mgr Tomasz Grzeszek - mikrobiolog        

Asystenci:

mgr Małgorzata Wilczyńska, specjalista mikrobiolog

mgr Katarzyna Kokott

mgr Agnieszka Łukasiuk

mgr Anna Chojna-Góral

mgr Jolanta Wodara

           

infoicon.pngTechnicy i pracownicy obsługi

Charakterystyka

Zakład jest wpisany do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów pod numerem 0191.

Zakład Mikrobiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu pracuje 7 dni w tygodniu:

 • w dni robocze przyjmowanie badań i pobieranie materiału odbywa się od 7.30 do 17:00,
 • w soboty, niedziele i dni świąteczne materiał przyjmowany jest od 8.00 do 10:00 (w niedziele i święta nie pobieramy materiału w zakładzie).
 • wyniki wydawane są od godziny 14:00.

Badania wykonywane są przy użyciu automatycznych systemów bakteriologicznych, połączonych laboratoryjną siecią informatyczną, co zapewnia uzyskanie wyniku końcowego w ciągu nawet kilkunastu godzin od momentu otrzymania materiału do badania.

Zakład Mikrobiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu należy do sieci europejskich laboratoriów monitorujących oporność bakterii na leki EARS Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network).

Bierzemy udział w systemach zewnętrznej kontroli jakości badań mikrobiologicznych: krajowym -"Polmicro" oraz międzynarodowym - NEQUAS uzyskując bardzo dobre wyniki.

   

Oferujemy kompleksową końcową diagnostykę bakteriologiczną przy użyciu metod hodowlanych i serologicznych w zakresie:

 • schorzeń centralnego układu nerwowego, układów: pokarmowego, oddechowego moczo-płciowego, posocznic, schorzeń ropnych i innych schorzeń o etiologii bakteryjnej z uwzględnieniem flory beztlenowej oraz takich bakterii, jak Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia, Chlamydophila, Borrelia, Helicobacter, Campylobacter wraz z oznaczeniem wrażliwości na leki przeciwbakteryjne (łącznie z oznaczeniem minimalnego stężenia hamującego - MIC) oraz identyfikacją niebezpiecznych mechanizmów oporności (wysoka oporność na aminoglikozydy, metycylinooporność, oporność pneumokoków na penicylinę, b- laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym, indukowalna oporność na makrolidy/linkosemidy, oporność enterokoków i gronkowców na glikopeptydy),
 • badanie nosicielstwa bakterii uznanych za niebezpieczne ze względów epidemiologicznych
 • kompleksową diagnostykę schorzeń o etiologii grzybiczej w zakresie: grzybów drożdżopodobnych wraz z oznaczeniem ich oporności na leki przeciwgrzybicze metodą stężeń krytycznych oraz diagnostyki Pneumocystis jiroveci,
 • kompleksową diagnostykę inwazji pasożytniczych przy użyciu metod mikroskopowych (mikroskop optyczny i fluorescencyjny) oraz immunoenzymatycznych,
 • diagnostykę wybranych schorzeń o etiologii wirusowej (wirusowe zapalenie wątroby typu A, B, C i E,  AIDS, różyczka, cytomegalia, wykrywanie antygenów wirusów RSV, rotawirus,norowirus, adenowirus, wirus SARS-CoV-2 i inne) przy użyciu metod serologicznych
 • badania stanu higieny środowiska szpitalnego
 • biologiczną kontrolę skuteczności procesu sterylizacji oraz kontrolę jałowości materiałów, płynów i narzędzi
 • wykonywanie analiz statystycznych rozkładu drobnoustrojów na poszczególnych Oddziałach oraz rozkładu i zmian wrażliwości na leki przeciwbakteryjne z uwzględnieniem niebezpiecznych mechanizmów oporności

Współpracujemy z:           

 • Komitetem Terapeutycznym w zakresie prowadzenia szpitalnej polityki antybiotykowej,
 • Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych w zakresie wykrywania i zapobiegania zakażeniom,
 • Uczelniami medycznymi i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego,

Prowadzimy szkolenia pracowników szpitali i laboratoriów mikrobiologicznych w zakresie:

 • teorii i metodyki badań wykonywanych przez Zakład,
 • obsługi systemów automatycznych i informatycznych w laboratorium mikrobiologicznym,
 • staży specjalizacyjnych dla zainteresowanych pracowników medycznych.

 

 

Przewiń do góry