Zespół z naszego SOR nagrodzony przez zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej za pracę zaprezentowaną na XVI Uniwersyteckiej Konferencji Medycyny Ratunkowej w Łodzi

Data publikacji:
23/11/2023

Zespół z SOR (pielęgniarka Ada Lisowska i dr n med.Jacek Kleszczyński) na konferencji w Łodzi. Nagrodzony plakat przedstawiał „Możliwości implementacji wybranych narzędzi koncepcji lean healthcare w szpitalnych oddziałach ratunkowych na przykładzie metody 5s oraz checklist".

Jego autorami są pracujący w SOR USK w Opolu mgr piel. Ada Lisowska i dr n. med. Jacek Kleszczyński, kierownik Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego (na zdjęciu powyżej - na konferencji w Łodzi).

- Lean healthcare to koncepcja zarządzania zaimplementowana z sektora produkcyjnego do sektora ochrony zdrowia, która pomaga zoptymalizować pracę w placówkach medycznych, ustandaryzować ją i racjonalnie wykorzystywać zasoby kadrowe, sprzętowe czy czas pracy - wyjaśnia dr n. med. Jacek Kleszczyński.

- Metoda 5s (selekcja/sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina) dotyczy uprządkowania stanowisk pracy: usunięcia rzeczy niezbędnych; ułożenia sprzętu wg jednego schematu w każdym pomieszczeniu; wizualnego opisania, co, gdzie się znajduje; systematycznego porządkowania tych stanowisk i wreszcie stałego stosowania tych zasad. Dzięki temu zyskujemy oszczędność czasu, redukujemy liczbę potencjalnych błędów, tym samym ponosząc jakość udzielanych pacjentom świadczeń, a jako personel mamy większą satysfakcję z wykonywanej pracy - opisuje Ada Lisowska.  

Lean healthcare - jak podkreślają autorzy plakatu - jest praktykowana na zachodzie Europy i USA. W Polsce dotychczas wdrażana była sporadycznie, głównie na blokach operacyjnych i poradniach specjalistycznych. - Cieszymy się, że nasze wnioski z implementacji tej metody w oddziałach ratunkowych zyskały uznanie zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej i zostały docenione nagrodą podczas dorocznej konferencji w Łodzi - podkreśla Ada Lisowska.

Opolski zespół w składzie dr n. med. Jacek Kleszczyński, mgr piel. Ada Lisowska i ratownicy Arkadiusz Wilczek i Grzegorz Wolf zaprezentowali podczas tej sesji drugą pracę poświęconą oczekiwaniom pacjentów szpitalnych oddziałów ratunkowych dotyczącym udzielanych im informacji odnośnie przebiegu pobytu w SOR.

- Przedstawiliśmy wyniki krótkich anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród blisko 300 pacjentów oddziału ratunkowego USK w Opolu. Wynikało z nich, że pacjenci akceptują czas oczekiwania związany z kolejnymi etapami udzielanych im świadczeń, ale oczekują informacji na temat przebiegu pobytu w oddziale ze szczególnym uwzględnieniem czasu oczekiwania na wyniki badań i pierwszy kontakt z lekarzem - opisuje Ada Lisowska.

- Po przekształceniu w szpital kliniczny rozwijamy działalność medyczną, oferując pacjentom z województwa nowe świadczenia medyczne m.in. z zakresu alergologii, endokrynologii, diabetologii, chirurgii, ortopedii, laryngologii dla dorosłych i dzieci. Istotnym elementem naszej uniwersyteckości jest też aktywność naukowa pracowników medycznych i kształconych u nas studentów. Cieszymy się, że w sympozjach, zjazdach i konferencjach naukowych uczestniczą obok lekarzy także pielęgniarki, ratownicy, fizjoterapeuci, dietetycy kliniczni. Uczestniczą i osiągają sukcesy, czego ostatnim dowodem jest nagroda dla naszego zespołu na łódzkiej konferencji - komentuje dr n. med. Andrzej Kucharski, dyrektor ds. lecznictwa.    


Plakat "Możliwość implementacji wybranych narzędzi koncepcji Lean Healthcare w szpitalnych oddziałach ratunkowych na przykładzie metody 5s oraz checklist"

Plakat - praca naukowa nt. wdrożenia lean healthcare zaprezentowana na konferencji w Łodzi


Plakat "Oczekiwania pacjentów szpitalnych oddziałów ratunkowych dotyczące udzielanych im informacji odnośnie przebiegu pobytu w SOR"

Plakat - praca naukowa przedstawiona na konferencji w Łodzi

Przewiń do góry