Historia

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu powstał 19 czerwca 2017 r.  z przekształcenia PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne działało od czerwca 1991 r.  Początkowo Jednostka funkcjonowała jako Szpital Wojewódzki, natomiast w sierpniu 1997 r. została przekształcona w Wojewódzkie Centrum Medyczne. Kolejna zmiana formy prawnej nastąpiła w 1998 r., wówczas Wojewódzkie Centrum Medyczne uzyskało status publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej.  Przez 20 lat działalności  Wojewódzkie Centrum Medyczne wielokrotnie reorganizowano, zarówno łącząc Jednostkę z innymi szpitalami, jak i wyłączając odrębne ośrodki medyczne.

Ostatecznie na mocy porozumienia zawartego w dniu 9 czerwca 2017r. pomiędzy Województwem Opolskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego oraz Wicemarszałka Województwa Opolskiego a Uniwersytetem Opolskim reprezentowanym przez Rektora i  Prorektora ds. Zarządzania i Rozwoju zostały przekazane wszystkie uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego podmiot leczniczy, tj. PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu na rzecz Uniwersytetu Opolskiego. Przekazanie PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu na rzecz Uniwersytetu Opolskiego nastąpiło w formie umowy darowizny - Akt Notarialny Repertorium A nr 6021/2017 z dnia 14 czerwca 2017r.

Od 14 czerwca 2017 r. podmiotem tworzącym dla USK w Opolu jest Uniwersytet Opolski.

 

 

Przewiń do góry