MISJA SZPITALA:

Nie szkodzić, lecz działać dla dobra chorego

Mapa szpitala

mapka_szpital_pogladowa.jpeg

Legenda - budynki A, B, C, D, E, K, H

Budynek A - Oddziały

Oddział Neurochirurgii - wysoki parter
Oddział Pediatrii - piętro 1
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej - piętro 2
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej- piętro 3

Oddział Chirurgii Dziecięcej - wysoki parter
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - piętro 6
Oddział Kardiologii - piętro 4
Oddział Urologii - piętro 5
Oddział Chorób Wewnętrznych - piętro 5
Oddział Laryngologii - piętro 6
Oddział Okulistyki - piętro 6

Budynek B - diagnostyczno-zabiegowy

Apteka - niski parter
Zakład Diagnostyki Obrazowej - wysoki parter
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - wysoki parter
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - wysoki parter
Zakład Rehabilitacji - piętro 1

Budynek C

Poradnia Kardiologiczna - niski parter
Depozyt - niski parter
Szpitalny Oddział Ratunkowy,- wysoki parter

Punkt Przyjęć Planowych- wysoki parter
Blok Operacyjny - piętro 1
Oddział Kardiochirurgii - piętro 1

Budynek D  Poradnie (wejście główne do szpitala od strony parkingu)

Kasa - wysoki parter
Administracja - wysoki parter
Centralna Rejestracja - wysoki parter
Pracownia Serologii z Bankiem Krwi - wysoki parter
Poradnia Diabetologiczna - wysoki parter
Zespół Poradni Specjalistycznych - piętro 1
Pracownia Urodynamiki i Elektromanometrii - piętro 1

Budynek E

 Pracownia Badań Endoskopowych - niski parter
 OAiIT - wysoki parter
 Pracownia Urologii Endoskopowej - piętro 1

Budynek K

Pracownia Litotrypsji - niski parter
Stacja Dializ - wysoki parter
Oddział Nefrologii - piętro 1

Budynek H - dziecięcy

OAiIT Dzieci i Noworodków - piętro 1

Przewiń do góry