Dyrektor generalny Dariusz Madera „Znakomitym Przywódcą”, a Oddział Pediatrii – laureatem Opolskiej Nagrody Jakości

Data publikacji:
17/06/2024

Gala konkursów "Znakomity Przywódca" i Opolska Nagroda Jakości w szkole muzycznej w Opolu. Fot. UMWO Tytuły przyznane zostały podczas uroczystej gali XVII edycji konkursu Znakomity Przywódca i XXI edycji konkursu Opolskiej Nagrody Jakości w miniony piątek w szkole muzycznej w Opolu. Organizatorem konkursów jest Opolska Izba Gospodarcza.

Fot. UMWO

Na zdjęciu: prezes OIG Bartosz Ryszka, dyrektor generalny Dariusz Madera, marszałek woj. opolskiego Szymon Ogłaza 

Dariusz Madera, wyróżniony w konkursie tytułem "Znakomitego Przywódcy", funkcję dyrektora generalnego naszego szpitala objął na rok przed rozpoczęciem procesu przekształcenia placówki z wojewódzkiego centrum w Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Jest menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, ekspertem systemu ochrony zdrowia i zarządzania kryzysowego, prelegentem konferencji i trenerem szkoleń z obszaru zarządzania dużymi organizacjami i nadzoru nad podmiotami leczniczymi. Od 2016 r. zarządza największym (1600 zatrudnionych, blisko 240 tys. pacjentów w 2023 r.) w województwie opolskim szpitalem. Sprawnie dostosował strukturę placówki do nowych potrzeb (wysokospecjalistycznego lecznictwa, badań klinicznych i kształcenia studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego), pozyskał kadrę medyczną, dydaktyczno-naukową i zarządzającą.

W tym czasie Dariusz Madera wykazał się jako skutecznie zabiegający o dofinansowanie inwestycji (łącznie wartych ponad 260 mln zł od 2017 r.) infrastrukturalnych (m.in. modernizacje SOR, oddziałów chirurgii, pediatrii, chorób wewnętrznych, centralnej sterylizatorni, wejścia głównego i centralnej rejestracji, termomodernizację kompleksu szpitalnego, wymianę źródła ciepła na kogeneracyjne, budowę farmy fotowoltaicznej) i nowoczesne wyposażenie (m.in. sala hybrydowa, drugi tomograf komputerowy, RTG).

Po dyrekcją Dariusza Madery USK systematycznie rozszerza ofertę świadczeń medycznych - tylko w 2023 r. o 7 nowych komórek organizacyjnych (m.in. zakład rehabilitacji dziennej, poradnię endokrynologiczną dla dzieci, anestezjologiczną, leczenia otyłości). Efektem przekształcenia szpitala w jednostkę kliniczną jest też rozwój badań medycznych w oparciu o nowo powstałe Centrum Naukowo Badawcze, w ramach którego działają Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych, Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych i Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej (w trakcie tworzenia).

Dzięki podjętym działaniom naprawczym i inwestycjom, USK od kilku lat wypracowuje zyski, które są przeznaczane na podnoszenie jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Kierowany przez Dariusza Maderę USK stale poddawany jest ocenom na poziomie krajowym i międzynarodowym (legitymuje się akredytacją Ministerstwa Zdrowia, certyfikatami ISO), co przekłada się na jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń medycznych. Za wysoką jakość świadczonych usług szpital i jego pracownicy są stale doceniani (m.in. certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” 2023, 8. miejsce w kraju w rankingu "Liderzy Zarządzania - najlepiej zarządzane szpitale publiczne" 2022, kilkukrotny laureat konkursu „Zdrowa Przyszłość - Inspiracje”).

Kierowany przez Dariusza Maderę USK angażuje się w szereg inicjatyw społecznych w obszarze profilaktyki zdrowia, a eksperci dzielą się wiedzą medyczną w mediach regionalnych i ogólnopolskich.

Dyrektor generalny USK w Opolu jest członkiem Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali, Unii Szpitali Klinicznych, Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ), Rady Biznesu Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej; aktywnie uczestniczy w planowaniu i wdrażaniu standardów jakości w zakresie zmian organizacyjnych i proceduralnych w polskim systemie ochronie zdrowia. Za dotychczasową działalność został doceniony m.in. odznaką honorową „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia”, Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji (2020), znalazł się na Liście 100 "Pulsu Medycyny" - osób, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (2021).

Gala konkursów "Znakomity Przywódca" i Opolska Nagroda Jakości w szkole muzycznej w Opolu. Krystyna Gębuś-Dinter i Sławomir Rak odbierają nagrodę dla Oddziału Pediatrii. Fot. UWMO

Na zdjęciu: Pielęgniarka oddziałowa Krystyna Gębuś-Dinter i z-ca kierownika Oddziału Pediatrii lek. Sławomir Rak odbierają Opolską Nagrodę Jakości. 

Zwycięzca XXI edycji konkursu ONJ, Oddział Pediatrii USK w Opolu z Pododdziałem Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej oraz Pododdziałem Pediatrii i Alergologii, kierowany przez dr hab. n. med. Agatę Chobot, jest miejscem hospitalizacji najtrudniejszych pacjentów do 18 roku życia z Opola i województwa opolskiego oraz bazą Kliniki Pediatrii Uniwersytetu Opolskiego.

Oddział specjalizuje się m.in. w diagnostyce i terapii schorzeń gastroenterologicznych, chorób alergologicznych i pulmonologicznych, diagnostyce z zakresu diabetologii i endokrynologii dziecięcej (w tym otyłości), diagnostyce kardiologicznej oraz reumatologicznej. Prowadzi także wstępną diagnostykę i leczenie schorzeń nefrologicznych i hematologicznych. Ponadto zapewnia diagnostykę i leczenie chorób infekcyjnych wymagających postępowania szpitalnego.

Od 2019 r. oddział legitymuje się międzynarodową akredytacją ośrodka referencyjnego w zakresie diabetologii dziecięcej przyznaną przez SWEET (www.sweet-project.org). W 2023 r. został przyjęty jako centrum współpracujące do sieci organizacji INNODIA iVZW. Od wielu lat ściśle współpracuje z wiodącymi w kraju ośrodkami klinicznymi i instytutami prowadzącymi badania nad nowymi metodami leczenia i diagnostyki chorób dzieci takimi jak np. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Personel Oddziału Pediatrii zapewnia też świadczenia medyczne pacjentom do 18 r. życia w ramach specjalistycznej Poradnia Diabetologicznej dla Dzieci (jedyną na terenie woj. opolskiego) i od 2023 r. Poradni Endokrynologicznej dla Dzieci (jedna z dwóch w regionie). Rocznie w oddziale przyjmowanych jest ponad 3 tys. dzieci, a w poradniach w 2023 r. udzielono ponad 1,8 tys. porad.

Zespół USK w Opolu podczas gali konkursów "Znakomity Przywódca" i Opolska Nagroda Jakości w szkole muzycznej w Opolu.

Na zdjęciu: zespół naszego szpitala: pełnomocnik dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa i koordynator ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji Bartosz Sawicki, koordynator ds. systemu zarządzania BHP Ireneusz Czudaj, kierownik działu kontraktowania i rozliczeń Lucyna Utzig, zastępca kierownika Oddziału Pediatrii lek. Sławomir Rak, piel. oddziałowa Oddziału Pediatrii Krystyna Gębuś-Dinter, dyrektor generalny Dariusz Madera, dyrektor ds. ekonomicznych Aleksandra Gapińska, dyrektor ds lecznictwa Andrzej Kucharski, naczelna pielęgniarka Maria Grzeczna, koordynator ds. systemu zarządzania jakością Elżbieta Chowaniec.

Galeria zdjęć z gali konkursów ONJ i Znakomity Przywódca

 

Fot. USK, OIG, UMWO,

 

Przewiń do góry