Świętujemy 7-lecie działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Data publikacji:
18/06/2024

Brefing prasowy z okazji 7-lecia USK w Opolu. W tym czasie szpital pozyskał ponad 260 mln zł na inwestycje i doposażenie, rozszerzył zakres usług medycznych, rozpoczął samodzielnie prowadzenie badań klinicznych, a pierwszy rocznik absolwentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego wkrótce ukończy staże podyplomowe i rozpocznie pracę specjalizacje.

W uroczystym podsumowaniu 7-lecia działalności we wtorek 18 czerwca udział wzięli wiceprezydent Opola Maciej Wujec i rektorzy Uniwersytetu Opolskiego prof. Marek Masnyk i prof. Jacek Lipok.

Na zdjęciu zaproszeni goście, dyrekcja, pracownicy szpitala i studenci kierunku lekarskiego.  

- W czerwcu 2017 r. władze samorządowe województwa opolskiego i Uniwersytetu Opolskiego nadały nowy kurs dla naszego szpitala. Przed naszym zespołem, którym zacząłem kierować tuż przed przekształceniem, bo w 2016 r., stanęło zadanie dostosowania placówki do nowych potrzeb: prowadzenia wysokospecjalistycznego lecznictwa, badań klinicznych i kształcenia studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego - wspomina Dariusz Madera, dyrektor generalny. - Po siedmiu latach mamy na koncie wiele zrealizowanych projektów inwestycyjnych i rozwojowych, a przed nami kolejne.

Na liście zrealizowanych inwestycji dyrektor Madera wymienia modernizacje oddziałów chirurgii, pediatrii, chorób wewnętrznych, SOR, centralnej sterylizatorni, wejścia głównego i centralnej rejestracji, termomodernizację części kompleksu szpitalnego, zakup wyposażenia (m.in. sali hybrydowej, drugiego tomografu komputerowego, angiografu, RTG) oraz utworzenie Centrum Naukowo-Badawczego. W trakcie jest wymiana źródła ciepła na kogeneracyjne, modernizacja drugiej części oddziału chorób wewnętrznych. Trwają przygotowania do termomodernizacji budynków szpitalnych.

- Aktualnie zabiegamy o sfinansowanie utworzenia Centrum Sercowo-Naczyniowego. Ma to być nowy, kilkukondygnacyjny budynek, do którego przeniesiemy ostrozabiegowe oddziały z blokiem operacyjnym i oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii, żeby zapewnić pacjentom z województwa opolskiego kompleksową, multidyscyplinarną opiekę w zakresie leczenia chorób sercowo-naczyniowych. Potrzebujemy na to ok. 500 mln zł - wyjaśnia dyrektor Dariusz Madera.

Pozyskanie nowej kadry medycznej i doposażenie szpitala pozwoliło na rozszerzenie zakresu świadczonych usług, m.in. o wysokospecjalistyczne operacje z zakresu chirurgii naczyniowej, unikalne w kraju, a nawet świecie zabiegi kardiologii inwazyjnej, uruchomienie pierwszego w województwie opolskim programu wszczepów implantów słuchowych, czy ostatnio – nowych w skali województwa zabiegów urologicznych. - Rozszerzyliśmy też ambulatoryjną opiekę specjalistyczną: tylko w 2023 r. uruchomiliśmy 7 nowych komórek organizacyjnych, m.in. zakład rehabilitacji dziennej, poradnię endokrynologiczną dla dzieci, anestezjologiczną, leczenia otyłości – wylicza dr n med. Andrzej Kucharski, dyrektor ds. lecznictwa USK w Opolu.

Oddanie jesienią 2022 r. Centrum Naukowo-Badawczego dało kadrze medycznej nowe możliwości w prowadzeniu badań klinicznych. - Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie CNB (w skład którego weszło Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych oraz Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych) kosztowały 39 mln zł. Aktualnie tworzymy trzeci moduł CNB - Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej, na który jako lider, wspólnie z partnerami, pozyskaliśmy 30 mln zł –- wylicza dyrektor Madera. – Zdobyliśmy też finansowanie na dwa ogólnopolskie badania kliniczne, w których jesteśmy sponsorem, czyli jednostką wiodącą. Jeden dotyczy anestezjologii i intensywnej terapii, drugi - chirurgii naczyniowej. Jesteśmy też jedynym polskim partnerem w międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym wdrożenia cyfrowego kontrastu. Nasi specjaliści biorą udział w ponad 20 projektach z obszaru kardiologii, nefrologii, alergologii, chirurgii, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz radiologii – wymienia dyrektor generalny szpitala.

USK w Opolu jest też wiodącą w regionie placówką, jeśli chodzi o kształcenie studentów kierunku lekarskiego: blisko połowa pierwszych absolwentów UO wybrała nasz szpital do odbywania stażu podyplomowego. -  Możemy się pochwalić bardzo dobrymi efektami kształcenia, o czym świadczą wyniki z LEK (lekarskiego egzaminu końcowego) naszych absolwentów. Po pierwszym cyklu kształcenia mury naszej uczelni opuściło blisko 80 lekarzy. Najmłodszy rocznik, który rozpoczął studia jesienią 2023 r., liczy 160 osób. Mamy nadzieję, że większość naszych absolwentów zasili w przyszłości zespoły placówek medycznych w regionie i zrealizujemy jeden z celów utworzenia tego kierunku w Opolu - komentuje dr n med. Katarzyna Sznajder, prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego i kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej USK w Opolu.

Galeria zdjęć z 7 lat działalności szpitala

 

 

Przewiń do góry