Wyniki badań prowadzonych w naszym ośrodku kardiolog dr hab. Jerzy Sacha przedstawiał na konferencjach w Paryżu i Nowym Jorku

Data publikacji:
27/06/2024

Dr hab. n. med. Jerzy Sacha, kierownik Pracowni Badań Hemodynamiczny, z pompą Impella. Zaprezentowane badania dotyczyły zabiegów wieńcowych wysokiego ryzyka z wykorzystaniem mechanicznego wspomagania krążenia u pacjentów obciążonych licznymi chorobami (w tym niewydolnością nerek) oraz leczenia chorób zastawkowych.

Kongres Euro PCR w Paryżu

Wyniki wieloośrodkowego badania pod nazwą „Impella-PL”, dotyczącego zastosowania pompy Impella w przezskórnych zabiegach wieńcowych wysokiego ryzyka u pacjentów obciążonych licznymi chorobami, w tym niewydolnością nerek, kierownik Pracowni Badań Hemodynamicznych przedstawił na międzynarodowym kongresie kardiologii inwazyjnej EuroPCR w Paryżu (najważniejszym wydarzeniu kardiologii inwazyjnej w Europie i jednym z najważniejszych na świecie).

Impella to urządzenie do mechanicznego wspomagania krążenia, czyli zastąpienia pracy serca podczas wykonywania przezskórnych zabiegów naprawczych, np. u pacjentów z zawałem serca, wstrząsem kardiogennym spowodowanym chorobą wieńcową czy innym uszkodzeniem serca, także w wyniku wad zastawkowych. - Na podstawie przeprowadzonych badań wykazaliśmy, że zastosowanie pompy Impella istotnie zmniejsza ryzyko ostrego pokontrastowego uszkodzenia nerek, szczególnie u chorych z już niewydolnymi nerkami. Co więcej, okazało się, że uszkodzenie nerek związane z kontrastem jest jednym z niezależnych czynników wpływających na rokowanie tych pacjentów - opisuje dr hab. Jerzy Sacha, prof. Politechniki Opolskiej.

Omawiane badanie wpisuje się w aktywność naukową, którą prowadzimy w naszym ośrodku od wielu lat, dotyczącą prewencji uszkodzenia nerek wywołanego kontrastem. - Między innymi jesteśmy pionierami w zabiegach wieńcowych bez użycia kontrastu. Jednak rezygnacja z kontrastu w wielu zaawansowanych zabiegach kardiologicznych nie jest możliwa. Dzięki ostatniemu badaniu okazało się, że użycie pompy Impella ogranicza niekorzystne działanie kontrastu – podsumowuje dr hab. Jerzy Sacha, który jest jednym z inicjatorów ogólnopolskiego programu badawczego „Impella-PL”, koordynowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, a realizowanego w szpitalach w całej Polsce.

Konferencja w Nowym Jorku.

Z kolei podczas „New York Valves” w USA prof. Sacha dzielił się doświadczeniami z leczenia chorób zastawkowych serca, uczestnicząc w panelach dyskusyjnych jako tzw. „faculty expert”.

USK w Opolu ma duże doświadczenie w prowadzeniu przezskórnych zabiegów z użyciem pompy Impella, w tym, z rzadko stosowanego - dostępu przez tętnicę podobojczykową. Dr hab. Jerzy Sacha prowadzi takie szkolenia w naszym Centrum Naukowo-Badawczym dla kardiologów z Polski i zagranicy.

- Możliwość prezentacji przez prof. Sachę efektów prowadzonych w naszym ośrodków zabiegów i badań przed międzynarodowymi gremiami ekspertów to niewątpliwe wyróżnienie. Rozwijamy opolską kardiologię, odpowiadając na rosnące wyzwania polskiego systemu ochrony zdrowia, dotyczące wzrostu liczby pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi. Doskonalimy metody leczenia, wprowadzamy nowe. Jeśli uda nam się pozyskać finansowanie na budowę Centrum Sercowo-Naczyniowego, będziemy mogli zabezpieczyć potrzeby mieszkańców naszego województwa w jednym miejscu, w sposób multidyscyplinarny – mówi Dariusz Madera, dyrektor generalny USK w Opolu.

Przewiń do góry