MISJA SZPITALA:

Nie szkodzić, lecz działać dla dobra chorego

Sprzęt i aparatura dedykowana dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Data publikacji:
22/11/2021

2021 „Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

znaki_strona_www.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 6/13/4/2021/68/346 zawartej 27.05.2021 r. ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, otrzyma środki publiczne w kwocie 1 000 000,00 zł na zakup sprzętu i aparatury dedykowanej dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach  programu wieloletniego na lata 2011-2021 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej".

Jednocześnie informujemy, iż:

  • W ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej zrealizowane zostanie zadanie dotyczące zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
  • Minister Zdrowia nagrodził w sumie 21 szpitali z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019 – uwzględniona została liczba dawców potencjalnych, rzeczywistych oraz pobranych do przeszczepiania narządów - USK w Opolu zajęło 4 miejsce.
  • Łączna suma przyznanych przez Ministra Zdrowia nagród wyniosła 17,5 mln złotych przy czym środki przyznane poszczególnym szpitalom uwzględniały aktywność donacyjną tych placówek.
Przewiń do góry