Dofinansowania

Data publikacji:
22/11/2021

2024 „Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez inwestycje w zakresie ograniczenia obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego, przechowywania czynników chemicznych oraz ochrony indywidualnej”

 

znakipolskie.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 2024-W1-1015 zawartej 05.04.2024 r. zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych otrzyma dofinansowanie w wysokości 131 635,78 zł na realizacje projektu pn. „Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez inwestycje w zakresie ograniczenia obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego, przechowywania czynników chemicznych oraz ochrony indywidualnej”

Projekt obejmuje zakup środków trwałych i środków ochrony indywidualnej tj.

 • wózków skrzyniowych transportowych
 • egzoszkieletu
 • stołu do mycia i balsamacji ciała
 • szafy formalinowej
 • odzieży ochronnej RTG

Okres realizacji projektu - 6 miesięcy.

ZUS.png


2023 „Zakup aparatury/sprzętu medycznego”

 

znakipolskie.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr DOI/SK/85112/6220/2023/68/1512 zawartej 13.11.2023 r. na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne zawartej ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, otrzyma w ramach przyznanych środków publicznych kwotę 235 708,00 zł na zakup procesora tkankowego.

USK w Opolu otrzymał ostatecznie dotację w wysokości 234 097,99 zł.

 


2023 "Wielooperacyjny projekt modernizacji energetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w celu zwiększenia efektywności energetycznej"


th.jpeg

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 1581/2023/Wn08/OA-tr-ku/D oraz Umowy o dofinansowanie w formie pożyczki nr 1582/2023/Wn08/OA-tr-ku/P zawartych 09.10.2023 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzyma w ramach przyznanych środków publicznych kwotę 59 959 886,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Wielooperacyjny projekt modernizacji energetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu w celu zwiększenia efektywności energetycznej".

Wysokość przyznanej dotacji:41 291 558,00 zł.

Wysokość przyznanej pożyczki:  18 668 382,00 zł.

 

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 30.06.2025 r.

 


2023 „Zakup aparatury/sprzętu medycznego”

 

znakipolskie.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr DOI/SK/85112/6220/68/1045 zawartej 04.09.2023 r. na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne zawartej ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, otrzyma w ramach przyznanych środków publicznych kwotę 1 929 753,00 zł na zakup kolumn laparoskopowych, stołu operacyjnego oraz mobilnego aparatu RTG z ramieniem C i stołem operacyjnym.

USK w Opolu otrzymał ostatecznie dotację w wysokości 1 926 862,71 zł.

 


2023 „Zakup sprzętu i aparatury” w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.

 

znakipolskie.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 6/13/27/2023/68/963 zawartej 29.08.2023 r. ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, otrzyma środki publiczne w kwocie 900 000,00 zł na zakup sprzętu i aparatury dedykowanej dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach programu wieloletniego na lata 2023-2032 pod nazwą "Narodowy Program Transplantacyjny".

USK w Opolu otrzymał ostatecznie dotację w wysokości 873 652,13 zł.

 


2023   Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 08R/10066/108DI/2023 o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zawartej 22.08.2023 r. zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, otrzyma środki publiczne w kwocie 600 000,00 zł na działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych USK w Opolu.

USK w Opolu otrzymał środki publiczne w wysokości 600 000,00 zł.

 


2022 „Zakup aparatury/sprzętu medycznego”

 

znakipolskie.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr DOI/SK/85112/6220/68/2022/1010 zawartej 06.12.2022 r. na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne zawartej ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, otrzyma w ramach przyznanych środków publicznych kwotę 618 409,00 zł na zakup zestawu do videoechoendoskopii ultrasonograficznej z videoprocesorem, wózkiem i monitorem.

USK w Opolu otrzymał dotację w wysokości 534 452,02 zł.

 


2022 „Zakup aparatury/sprzętu medycznego”

 

znakipolskie.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr DOI/SK/85112/6220/68/2022/842 z dnia 24.10.2022 r. na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne zawartej ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, otrzyma w ramach przyznanych środków publicznych kwotę 1 650 206,00 zł na zakup: aparatu USG, tomografu stomatologicznego i aparatu RTG kostno-płucnego.

USK w Opolu otrzymał dotację w wysokości 1 421 462,24 zł.

 


2022 „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”

 

znakipolskie.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 1/14/59/2022/68/627 z dnia 27.09.2022 r. na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej  w zakresie zadania pn. "Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego" zawartej ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, otrzyma w ramach przyznanych środków publicznych kwotę 400 000,00 zł na zakup cystoskopów giętkich.

USK w Opolu otrzymał dotację w wysokości 399 999,97 zł.

 


2022 „Zakup aparatury i sprzętu medycznego”

 

znakipolskie.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr DOI/SK/85112/6220/68/2022/450 na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne zawartej ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, otrzyma w ramach przyznanych środków publicznych kwotę 6 958 700,00 zł na zakup nowoczesnego rezonansu.

USK w Opolu otrzymał dotację w wysokości 6 923 158,64 zł.

 


2022 „Dofinansowanie zakupu Karetki typu N”

 

znakipolskie.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr DOI/FPC/COVID-19/68/2022/366 na udzielenie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu inwestycyjnego zawartej z Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, otrzymał w ramach przyznanych środków publicznych kwotę 976 000,00 zł na zakup nowoczesnego Ambulansu Neonatologicznego.

 


2022 „Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

 

znakipolskie.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 6/13/11/2022/68/395 zawartej 05.08.2022 r. ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, otrzyma środki publiczne w kwocie 600 000,00 zł na zakup sprzętu i aparatury dedykowanej dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach  programu wieloletniego na lata 2011-2021 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej".

USK w Opolu otrzymał środki publiczne w wysokości 586 882,63 zł, z których sfinansowano zakup:

 • Urządzenia do równoczasowego pomiaru ciśnienia śródczaszkowego, temperatury tkanki mózgowej i prężności tlenu tkanki mózgowej wraz z niezbędnym wyposażeniem;
 • Aparatu do diatermii chirurgicznej;
 • Respiratora z możliwością  pomiaru ciśnienia przezpłucnego, z możliwością zapisywania krzywej ciśnienie-objętość w warunkach niskiego przepływu i możliwością ciągłego pomiaru ciśnienia napędowego;
 • Zestawu 2 kompletów wideoendoskopów intubacyjnych z monitorami, kontenerami, statywami i myjnią endoskopową;
 • Materacy do ogrzewania pacjenta w ilości 3 szt.

 


2022   Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 08R/10066/68BBIiCD/2022 o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zawartej 13.06.2022 r. zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, otrzyma środki publiczne w kwocie 600 000,00 zł na działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych USK w Opolu.

USK w Opolu otrzymał środki publiczne w wysokości 600 000,00 zł.

 


2022   Zakup 4 komorowej mroźni dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

 

pge.jpeg

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na zakup 4 komorowej mroźni na potrzeby przechowywania zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej USK w Opolu otrzymał darowiznę w wysokości 50 000 zł przekazaną przez Fundację PGE z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy darowizny z dnia 01.07.2022 r.

 


2021 „Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”

 

znakipolskie.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 6/13/4/2021/68/346 zawartej 27.05.2021 r. ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, otrzyma środki publiczne w kwocie 1 000 000,00 zł na zakup sprzętu i aparatury dedykowanej dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach  programu wieloletniego na lata 2011-2021 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej".

Jednocześnie informujemy, iż:

 • W ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej zrealizowane zostanie zadanie dotyczące zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 • Minister Zdrowia nagrodził w sumie 21 szpitali z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019 – uwzględniona została liczba dawców potencjalnych, rzeczywistych oraz pobranych do przeszczepiania narządów - USK w Opolu zajęło 4 miejsce.
 • Łączna suma przyznanych przez Ministra Zdrowia nagród wyniosła 17,5 mln złotych przy czym środki przyznane poszczególnym szpitalom uwzględniały aktywność donacyjną tych placówek.
 •  

Na podstawie Aneksu nr 3 do umowy 6/13/4/2021/68/346, USK w Opolu otrzymał ostatecznie dotację w wysokości 934 572,54 zł.

 


2020 Zakup aparatu do USG do terapii ECMO dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

 

uni-op-logo.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 2/USK/2020 z dnia 29.12.2020 r. zawartej z Uniwersytetem Opolskim, otrzymał dotację celową z budżetu Województwa Opolskiego w kwocie   350 000,00 zł na zakup aparatu do USG do terapii ECMO dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

 


2020 Zakup urządzenia do angiografii cyfrowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

 

uni-op-logo.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 1/USK/2020 z dnia 15.10.2020 r. zawartej z Uniwersytetem Opolskim, otrzymał dotację celową z budżetu Województwa Opolskiego w kwocie      1 000 000,00 zł na zakup urządzenia do angiografii cyfrowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

 


2020    Zakup przewoźnego aparatu RTG dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na zakup przewoźnego aparatu RTG na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego otrzymał:

 • dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 181 100,00 zł na podstawie Umowy nr DFS-III.7211.262.2020 z dnia 20.05.2020 r. zawartej z Ministrem Sprawiedliwości
MS-FS-logo.png
 • darowiznę w wysokości 49 119,34 zł przekazaną przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA na podstawie umowy darowizny z dnia 12.11.2020 r.

pge.jpeg

Całkowity koszt zakupu ww. aparatu to kwota 251 100,00 zł.

 


2019 Zakup wyposażenia Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

 

uni-op-logo.png logo-opole.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 2/USK/2019 z dnia 09.10.2019 r. zawartej z Uniwersytetem Opolskim, otrzymał dotację celową z budżetu Miasta Opola w kwocie 900 000,00 zł na zakup wyposażenia Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

 


2019   Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej do oddziału ratunkowego szpitala

 

grupaazoty.jpeg pzu-logo.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej w kwocie 57 969,00 zł na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego otrzymał:

 • dofinansowanie w kwocie 18 000,00 zł ze środków pochodzących z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie S.A. na podstawie Umowy Prewencyjnej nr 1569/2019/PZUZ/21/ŁÓDŹ z dnia 25.07.2019r.
 • darowiznę o wartości 15 000,00 zł przekazaną przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. na podstawie Umowy Darowizny z dnia 22.11.2019 r.

 


2019   Zakup aparatu do terapii ECMO-Cardiohelp dla Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Opolu

 

uni-op-logo.png

​Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, iż na podstawie Umowy nr 1/USK/2019 z dnia 10.05.2019r. zawartej z Uniwersytetem Opolskim, otrzymał dotację celową z budżetu Województwa Opolskiego w kwocie 366 300,00 zł na zakup aparatu do terapii ECMO.

 


2018   Zakup dermatomu elektrycznego z akcesoriami na potrzeby Bloku Operacyjnego

 

pzu-logo.png

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu informuje, że otrzymał dofinansowanie w kwocie 20 000 zł do zakupu dermatomu elektrycznego z akcesoriami na potrzeby Bloku Operacyjnego ze środków z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA na podstawie Umowy Prewencyjnej nr 722 / 2017/ PZUZ / 22 / ŁÓDŹ z dnia 17.11.2017r.

Przewiń do góry