Nadwaga i otyłość

Data publikacji:
22/11/2021

baner_europejski fundusz społeczny.jpeg

PROGRAM PROFILAKTYCZNY
„DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH W ASPEKCIE NADWAGI, OTYŁOŚCI I CUKRZYCY”.

PROJEKT USK pn. „ZMIEŃ STYL ŻYCIA I SIĘGNIJ PO ZDROWIE”

 BEZPOŚREDNIMI ODBIORCAMI PROJEKTU SĄ mieszkańcy miasta Opola oraz powiatu opolskiego

  • dzieci w wieku 6-18 lat
  • osoby dorosłe w wieku 19-65 lat

Zasadą przystąpienia do Programu osoby niepełnoletniej, będzie pisemna zgoda rodzica lub opiekuna. osoby dorosłe będą mogły wziąć udział w Programie na zasadzie samodzielnego zgłoszenia.

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE SĄ W RAMACH ETAP I i II

I ETAP BADANIA PRZESIEWOWE

1.     Badanie przesiewowe w kierunku nadwagi i otyłości W zakresie badania przesiewowego wykonane zostaną:

  • u dzieci - pomiar masy i wysokości, określenie BMI w odniesieniu do siatki centylowej,
  • u dorosłych - pomiar masy i wysokości, określenie BMI, obwód talii, pomiar ciśnienia
  • wywiad rodzinny w kierunku nadwagi, otyłości i chorób towarzyszących

2.     Badanie przesiewowe w kierunku wykrywania cukrzycy.

Ilość osób objęta usługami w ramach  I ETAPU – 10 tys. osób

Biorąc pod uwagę wyniki badań przesiewu, danych przekazanych w wywiadzie rodzinnym oraz sytuacji socjalno-bytowej dokonana zostanie kwalifikacja poszczególnych osób do udziału w określonych interwencjach Etapu II.

Do etapu II zostaną zakwalifikowane osoby z nadwagą i otyłością, najbardziej narażone na rozwój powiązanych z nimi chorób.

II ETAP MULTIKOMPONENTOWA OPIEKA NAD OSOBĄ Z NADWAGĄ I OTYŁOŚCIĄ

Działania skierowane do osób posiadających nadmierną masę ciała będą się odbywały poprzez udział w multidyscyplinarnej opiece, w skład której wchodzą 3 komponenty:

  • Komponent aktywności fizycznej, będzie miał na celu zapoznanie uczestników z rodzajami ćwiczeń, które pozwalają zmniejszyć masę ciała oraz rozwinąć potrzebę podejmowania aktywności fizycznej.
  • Komponent dietetyczny - dietoterapia otyłości trwająca nie krócej niż 3 miesiące.
  • Komponent psychologiczny to kolejny ważny element wsparcia multikomponentowej interwencji, pozwalający uczestnikom na dokonanie zmiany w prowadzeniu dotychczasowego trybu życia oraz umacnianie motywacji do działania.

DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEJ INTERWENCJI PRZEWIDYWANY JEST OK. 2 LETNI OKRES UDZIAŁU W PROGRAMIE, REALIZOWANY POD OPIEKĄ MULTIDYSCYPLINARNEGO ZESPOŁU SPECJALISTÓW

Ilość osób objęta usługami w ramach  II ETAPU – 310  osób

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE UZUPEŁNIONE BĘDĄ DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI Z ELEMENTAMI PRPMOCJI AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Okres planowanej rekrutacji do 12.2021. Rekrutacja została przedłużona do 05.2022r.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

 

 

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE MOŻNA DOKONAĆ:

1.  składając dokumenty aplikacyjne bezpośrednio w biurze projektu – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, ul. Al. Witosa 26, 45-401 Opole,

2.  przesyłając skany oryginalnych, podpisanych dokumentów na adres e-mail: z dopiskiem „rekrutacja”.

3.  wysyłając wypełnione dokumenty aplikacyjne pocztą tradycyjną na adres Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, ul. Al. Witosa 26, 45-401 Opole, z dopiskiem „rekrutacja nadwaga”

NA KOMPLET DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH SKŁADAJĄ SIĘ:

1.  Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

2.  Oświadczenie uczestnika projektu.

3.  Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział w projekcie – w przypadku nieletnich uczestników projektu.

 

Uwaga!
Przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze uczestnictwa. Decyduje kolejność zgłoszeń.

PDFzał.3_oświadczenie rodzica_opiekuna.pdf (482,48KB)
PDFzał. 2_Oświadczenie uczestnika.pdf (402,30KB)
PDFzał.1_deklaracja przystąpienia.pdf (540,70KB)
PDFRegulamin rekrutacji_uczestnictwa.pdf (523,52KB)
 

Przewiń do góry