Przygotowanie do badań diagnostycznych

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA USG JAMY BRZUSZNEJ

Pacjent powinien przez dwa dni poprzedzające badanie USG:

 • zażywać preparat symetykonu (np. Espumisan, Ulgix, Spumax)
 • dawkowanie wg ulotki,
 • unikać spożywania produktów wzdymających np. napoje gazowane, niektóre warzywa (fasola, kapusta), mleko, itp.

W dniu badania:

 • być 6 godzin na czczo (nie palić, nie jeść, nie pić - za wyjątkiem wody niegazowanej)
 • w miarę możliwości wypełnić pęcherz moczowy.

Przynieść wyniki poprzednich badań: USG, TK, MR, urografii, medyczne karty informacyjne oraz ewentualną dokumentację zdjęciową.

tel. 77/4520-330
      77/4520-340

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Pacjent powinien:

 • w dniu badania być 6 godzin na czczo,
 • przynieść 0,5 l niegazowanej wody,
 • przynieść wyniki poprzednich badań,  np. USG, MR, TK, w tym dokumentację obrazową CD,
 • według potrzeby zażyć leki na nadciśnienie,
 • dzieci na badanie zgłaszają się z przedstawicielem ustawowym,
 • dziecko wymagające znieczulenia nie powinno być przeziębione
 • przynieść aktualny WYNIK badania KREATYNINY

tel. 77/4520-330
      77/4520-340

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA UROGRAFII

Dwa dni przed badaniem pacjent powinien:

 • stosować dietę płynną (dodatkowo można spożywać kisiel),
 • ok. godz.20:00 – zażywać 4 kapsułki symetykonu (Espumisan, Ulgix, Spumax) oraz środek przeczyszczający (tabletka lub czopek, np. Bisacodyl),
 • nie pić napojów gazowanych.

W dniu poprzedzającym badanie:

 • ok. godz. 13:00 - płynny obiad (zupa),
 • ok. godz. 14:00 - zażywać 4 kapsułki symetykonu,
 • kolacja  - tylko płyny NIEGAZOWANE (bez mleka),
 • ok. godz. 20:00 – środek przeczyszczający  (tabletka lub czopek, np. Bisacodyl),

W dniu badania:

 • przynieść ze sobą wynik badania poziomu kreatyniny,
 • być na czczo (nie pić, nie jeść, nie palić papierosów),
 • w przypadku zaleconych wcześniej leków nasercowych (nadciśnienie), należy je zażyć zgodnie z zaleceniem popijając niewielką ilością wody,
 • zgłosić się w wyznaczonym terminie i godzinie,
 • przynieść wyniki poprzednich badań obrazowych, np. USG, TK, MR;

Pamiętaj, aby unikać spożywania przed badaniem produktów powodujących powstanie nadmiernej ilości gazów, np. napoje gazowane, jabłka, bita śmietana , kasze, świeże pieczywo, itp.

tel. 77/4520-330, 77/4520-340

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA TK SERCA - PACJENT AMBULATORYJNY

 • Pacjent pozostaje na czczo 6 godzin przed badaniem, ale zażywa wszystkie leki z wyjątkiem przeciwcukrzycowych,
 • konieczne jest dostarczenie dokumentacji medycznej  (w przypadku pacjentów hospitalizowanych łącznie z historią choroby),
 • jeśli pacjent miał wykonywaną w przeszłości koronarografię, prosimy o dostarczenie dokumentacji, w miarę możliwości również na płycie CD,
 • wykonać badanie poziomu KREATYNINY we krwi i przynieść ze sobą wynik.

tel. 77/ 4520-330, 77/4520-340

UWAGA !!!
Pacjenci ze stwierdzoną cukrzycą leczeni preparatami, które zawierają metforminę – leki takie jak np. :AVAMINA, FORMETIC, GLUCOPHAGE, METFORMAX, SIOFOR, ETOFORM  po otrzymaniu skierowania na badanie UROGRAFII i TK z kontrastem, powinni skonsultować się z lekarzem leczącym. Należy oznaczyć poziom KREATYNINY we krwi. W razie jego nieprawidłowej wartości lekarz leczący powinien zalecić w dniu badania odstawienie leku zawierającego metforminę oraz wprowadzić leczenie zastępcze na dzień badania i dzień następny.
Preparat zawierający metforminę można przyjąć ponownie po 48 godzinach po badaniu UROGRAFII i TK z kontrastem.                  

Przewiń do góry