Prawa i obowiązki pacjenta

Data publikacji:
23/11/2021

PDFRegulamin odwiedzin pacjentów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.pdf (154,06KB)

Prawa pacjenta 

 1. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 2. Prawo do świadczeń zdrowotnych.
 3. Prawo do opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium lekarskiego.
 4. Prawo do informacji.
 5. Prawo do tajemnicy informacji związanych z pacjentem.
 6. Prawo do wyrażania zgody.
 7. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej.
 8. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 9. Prawo do poszanowania intymności i godności.
 10. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 11. Prawo do opieki duszpasterskiej.
 12. Prawo do umierania w spokoju i godności
 13. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 14. Prawo do dochodzenia swoich roszczeń.

Szczegółowy "Regulamin praw i obowiązków pacjenta obowiązujący w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu - Karta Praw Pacjenta" znajduje się do wglądu na tablicy informacyjnej w Państwa oddziale i jest udostępniany na życzenie.

Obowiązki pacjenta 
 

 1. Pacjent zgłaszający się do naszego szpitala w celu przyjęcia powinien załatwić wszystkie formalności z tym związane na Punkcie Przyjęć Planowych lub Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 2. Pacjent powinien nosić opaskę identyfikacyjną.
 3. Pacjent zobowiązany jest stosować się do wszystkich wskazówek i zaleceń zespołu terapeutycznego: lekarza, pielęgniarki/położnej, ratownika medycznego, perfuzjonisty, diagnosty, technika, rehabilitanta i dietetyka.
 4. W czasie wizyty lekarskiej, konsultacji, zabiegów, badań itp. pacjent powinien przebywać na sali chorych w oddziale.
 5. Pacjent powinien przestrzegać godzin wyznaczonych na spożywanie posiłków.
 6. Pacjent powinien w salach chorych i innych pomieszczeniach w oddziale, jak również w szpitalu zachowywać się kulturalnie, a w szczególności:
  1. nie zakłócać spokoju innych chorych;
  2. nie zakłócać ciszy nocnej;
  3. oglądać programy telewizyjne i słuchać radia do godz. 22:00;
  4. segregować odpady.

Pacjentowi przebywającemu na leczeniu nie wolno:

 1. Przyjmować leków i stosować jakichkolwiek zabiegów bez zgody lekarza.
 2. Zmieniać łóżka lub sali bez zgody pielęgniarki/położnej.
 3. Siadać na łóżkach innych pacjentów.
 4. Spożywać alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, uprawiać gier hazardowych oraz handlu.
 5. Manipulować przy aparaturze medycznej, urządzeniach elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych i windach.
 6. Używać grzałek elektrycznych.
 7. Wychodzić poza obręb oddziału bez powiadomienia pielęgniarki/położnej lub ratownika medycznego.
 8. Pacjent jest odpowiedzialny za rzeczy, przedmioty oddane do użytku na czas pobytu w szpitalu (sztućce, pilot TV).
 9. Pacjent ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody powstałe z jego winy.
Przewiń do góry