MISJA SZPITALA:

Nie szkodzić, lecz działać dla dobra chorego

Fundusze strukturalne 2021

Data publikacji:
02/12/2021

"Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu przyjazny pacjentom ze szczególnymi potrzebami"

baner_europejski fundusz społeczny.jpeg

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu w dniu 20.05.2021 r. podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. "Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu przyjazny pacjentom ze szczególnymi potrzebami" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia.

Przedsięwzięcie dotyczy 4 KOMPONENTÓW w ramach powierzonego grantu tj.:

  1. ARCHITEKTONICZNEGO - prace adaptacyjne w budynkach i w ich otoczeniu, a także działania poprawiające dostępność gabinetów lekarskich oraz przystosowanie budynków do szczególnych potrzeb pacjentów:
  2. CYFROWEGO - usprawnienia informatyczno-teletechniczne mające na celu ograniczenie wykluczenia osób ze szczególnymi potrzebami.
  3. KOMUNIAKCYJNEGO - działania szkoleniowe dla kadry medycznej i niemedycznej, służące wsparciu ich kompetencji w zakresie właściwej komunikacji, a także szkolenia podnoszące kompetencje personelu medycznego w zakresie obsługi narzędzi teleinformatycznych służących poprawie sytuacji pacjentów ze szczególnymi potrzebami, tablice informacyjne
  4. ORGANIZACYJNEGO - zdefiniowanie rozwiązań organizacyjnych, które podmiot powinien opracować w celu zapewnienia dostępności do świadczonych przez siebie usług osobom ze szczególnymi potrzebami.

których realizacji pozwoli na poprawę dostępności szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Okres realizacji: 01.05.2021-31.10.2022 r.

Wartość przyznanego grantu: 1 999 419,74 zł.

PDFZakres_Harmonogram projektu.pdf (547,21KB)
PDFRaport_strona internetowa.pdf (583,40KB)
PDFRaport_lista sprawdzająca.pdf (845,06KB)
PDFRaport z audytu wstępnego (1,36MB)
 

Przewiń do góry