Fundusze strukturalne 2015

Data publikacji:
02/12/2021

Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego

flaga_eaag.pngflaga_norway.png

Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu wraz z Partnerem projektu: Samodzielnym Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu od 15.01.2015r. Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, realizują projekt pn. "Optymalizacja opieki nad kobietą ciężarną, matką i noworodkiem z uwzględnieniem kontaktu rodziców z dzieckiem i promocji karmienia naturalnego"

współfinansowany z Programu Operacyjnego PL07 w ramach MF EOG i NMF 2009-2014
"Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych"

Kwota dofinansowania :

 • Koszty kwalifikowane brutto: 9 356 777,00 zł
 • Dofinansowanie w wysokości 80 % wartości zadania : 7 485 421,00 zł
 • Wkład własny 20% wartości zadania : 1 871 356,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne : 6 378 719,00 zł

  Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na zmniejszenie postępującego niżu demograficznego na obszarze Województwa Opolskiego , a także całego kraju.
  Cel projektu to poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń.
  Grupy docelowe, do których projekt jest skierowany to kobiety ciężarne, matki i noworodki, rodzice wczeœniaków.
  Założeniem projektu jest uwzględnienie kontaktu rodziców z dzieckiem i promocja karmienia naturalnego, dbałoœć o kobietę od początku trwania ciąży - zmniejszenie liczby poronień oraz wykrycie ewentualnych wad lub powikłań.

  Działania planowane do realizacji - zadania w ramach projektu (brutto):

 • opieka nad noworodkiem wymagającym intensywnej terapii : 4 773 557,00 zł
 • opieka nad matką, ciążą i noworodkiem : 3 126 108,00 zł
 • utworzenie banku mleka : 1 381 642,00 zł
 • promocja projektu : 75 470,00 zł

  Najważniejsze elementy części inwestycyjnej związanej z przebudową/rozbudową/remontem :

 • przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków w PS ZOZ WCM w Opolu,
 • modernizacja Oddziału Patologii Noworodków i Wcześniaków w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
 • dostosowanie pomieszczeń na potrzeby utworzenia Banku Mleka w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu
 • zakup wyposażenia medycznego na potrzeby wyposażenia Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

  Założone wskaźniki do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu to :

 • liczba pacjentów korzystających z poprawy usług zdrowotnych - 4595
 • liczba wdrożonych projektów infrastrukturalnych - 1
 • liczba sesji szkoleniowych dla personelu medycznego - 7
 • liczba pacjentów hospitalizowanych rocznie w OAiITDiN, w przypadku których możliwa jest obecność rodziców o każdej porze i ich aktywny udział w procesie leczenia - 325
 • liczba udzielonych porad w nowoutworzonych poradniach : Laktacyjnej oraz Patologii Wczesnej Ciąży ( rocznie) - 740
 • liczba litrów mleka kobiecego w Banku Mleka ( rocznie ) - 200

  Zakończenie realizacji projektu planowane jest w kwietniu 2016r.

  ginekologia.opole.pl
  www.opiekanadmatkaidzieckiem.pl
  I konferencja naukowa - www.zywienienoworodkow.pl

Przewiń do góry