Fundusze strukturalne 2014

Data publikacji:
02/12/2021

Środowisko informatyczne dla e-usług w PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

is-opolskie-efrr.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013


PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu informuje, że rozpoczęło realizację projektu pt.:

"Środowisko informatyczne dla e-usług w PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu",

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa RPOP.02.00.00 - Społeczeństwo informacyjne,
Działanie RPOP.02.02.00 - Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych.

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie zakończenie rzeczowe realizacji projektu nastąpi do 30.11.2014r.

Wartość zadania wynosi : 1 658 655,00 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi : 1 409 856,75 zł, co stanowi 85% wartości zadania.

Udział środków własnych PS ZOZ WCM wynosi : 248 798,25 zł , co stanowi 15% wartości zadania.

Przewiń do góry