Fundusze strukturalne 2010

Data publikacji:
02/12/2021

Rozwój systemu ratownictwa medycznego regionu

is-efrr.jpeg

PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu rozpoczyna realizację projektu pn.
 

"Rozwój systemu ratownictwa medycznego regionu poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na terenie Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu"

Projekt jest Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wg Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, dla Działania:
 

12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stanowią 85% wartości zadania
Pozostałe źródło finansowania to środki Województwa Opolskiego i wkład własny PS ZOZ WCM stanowiący łącznie 15% wartości zadania.
Projekt będzie realizowany w terminie do 31.10.2010r.

Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych jest częścią zadania.
Oprócz lądowiska, równocześnie obok powstanie parking dla pracowników na 100 miejsc parkingowych.
Budowa parkingu jest kosztem niekwalifikowanym nie będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej


Poprawa jakości i nowatorskie usługi medyczne

zporr-ue.jpeg

PS Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu zrealizował w 2009r. projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 wg Umowy Nr Z/2.16/I/1.3.2/4/09/U/11/09 z dnia 17 czerwca 2009r wraz z aneksami nr1 i nr2.
 

Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów

Działanie 1.3 - Regionalna Infrastruktura Społeczna

Tytuł projektu:
 

"Poprawa jakości i nowatorskie usługi medyczne w oparciu o zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego".

Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 2250000 zł , co po aneksie do umowy stanowi 65,74% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz ze środków własnych PS ZOZ WCM w wysokości 1 172 376,84 zł , co stanowi 34,26% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Projekt dotyczył zakupu nowoczesnej aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii Dzieci oraz dla Oddziału Urologii dla wprowadzenia nowatorskich metod leczenia oraz zakupu odtworzeniowego sprzętu medycznego dla wymienionych oddziałów.
Dla Oddziału Intensywnej Terapii Dzieci zakupiony został m.in. aparat Cool-cap, do kontrolowanego schłodzenia mózgu noworodka w celu zmniejsza się jego poniedotlenieniowego uszkodzenia.
Całość sterowana jest precyzyjnie elektronicznym modułem sterującym. Urządzenie wyposażone jest w liczne alarmy i systemy zabezpieczające m.in. monitor czynności bioelektrycznej mózgu (CFM).
Drugim urządzeniem medycznym zakupionym w ramach projektu jest aparat do kruszenia kamieni w układzie moczowym falami uderzeniowymi generowanymi pozaustrojowo (ESWL) dla Oddziału Urologii.
Aparat ten służy do leczenia kamicy układu moczowego w sposób bezinwazyjny oraz bez konieczności hospitalizacji (leczenie ambulatoryjne).
Niezbędny zestaw urologiczny to: Nefroskop do PCNL (komplet z optyką), Ureterorenoskop giętki, Ureterorenoskop sztywny, Pompa do zabiegu PCNL, Generator pneumatyczny do kruszenia kamieni, Laser urologiczny do kruszenia kamieni i rozcinania zwężeń w drogach moczowych, Źródło zimnego światła (ksenonowe),Tor wizyjny z kamerą.

Przewiń do góry