Fundusze strukturalne 2005

Data publikacji:
02/12/2021

Zakup karetki typu R

zporr-ue.jpeg

PS ZOZ WCM w Opolu w grudniu 2005 roku dokonał zakupu karetki R w ramach projektu "Modernizacja wyposażenia w zakresie środków transportu sanitarnego - zakup karetki typu R", której koszt wyniósł 353.084,68 PLN. Projekt ten w 75% współfinansowany został przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w 25% z krajowych środków publicznych.

Zakup karetki "R" z pełnym nowoczesnym wyposażeniem medycznym m.in. w defibrylator, respirator, pulsoksymetr, pompę infuzyjną, ssak przenosiny, krzesełko kardiologiczne, nosze reanimacyjno-transportowe, nosze podbierakowe, deskę ortopedyczną, ale także w system łączności i nawigacji satelitarnej odpowiada aktualnie obowiązującym wymogom i standardom systemu ratowniczego.

Nowoczesny zespół wyjazdowy "R" poprawi zdecydowanie dostępność, jakość i ciągłość zaopatrzenia medycznego. Zapewni udzielenie pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz kontynuację specjalistycznych procedur medycznych wykonywanych już w Oddziale Ratunkowym, profesjonalną opiekę nad poszkodowanym pacjentem od pierwszych minut zdarzenia - wypadku - oraz pacjentów z bólami w klatce piersiowej zgodnie z programem kardiologicznym "złota godzina". PS ZOZ WCM w Opolu włączone jest w sieć ratownictwa medycznego dla województwa opolskiego zabezpieczając m.in. opolski odcinek autostrady A4.

  


 

Modernizacja tomografu komputerowego

zporr-ue.jpeg
PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu informuje, że we wrześniu br. zakończona została modernizacja tomografu komputerowego, której koszt przekroczył 5,1 mln PLN. Projekt ten w 75% współfinansowany został przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w 25% z krajowych środków publicznych.
Zmodernizowany tomograf umożliwi wykonywanie niedostępnych dotychczas, a bardzo oczekiwanych przez klinicystów różnych specjalności procedur diagnostycznych takich jak:

- badanie serca, a w szczególności naczyń wieńcowych - kardio - TK,

- angiografia KT,

- perfuzja mózgu,

- badanie płuc w zatorowości oraz badanie płuc z wykorzystaniem programu mierzenia objętości guzków umożliwiającego obiektywizację ocen kontrolnych,

- wirtualne badania endoskopowe,

- badania całego ciała w przypadku urazów wielonarządowych.


Modernizacja tomografu komputerowego zainstalowanego w zakładzie Diagnostyki Obrazowej WCM w Opolu umożliwi znaczny rozwój diagnostyczny wszystkich 16 Oddziałów, a w szczególności Oddziałów: Kardiologii, Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej. Zmodernizowany tomograf w połączeniu z nowoczesnym oprogramowaniem umożliwia:
 

- prowadzenie diagnostyki na najwyższym światowym poziomie przy znaczącym zwiększeniu liczby badanych chorych,

- zapewnienie pacjentom dużego bezpieczeństwa istotnie ograniczającego dawki promieniowania rtg., w sposób nowoczesny archiwizować wyniki badań przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego.

  

Przewiń do góry