25 lat Oddziału Pediatrii. W jubieluszowym roku oddział przeniósł się do wyremontowanych sal

Data publikacji:
31/12/2021

IMG_2239.jpeg37 łóżek, całodobowy dyżur dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, jako ośrodek referencyjny II stopnia przyjmuje pacjentów trudnych diagnostycznie i terapeutycznie z oddziałów dziecięcych całego województwa opolskiego, specjalizuje się m.in. w diagnostyce i terapii alergii, cukrzycy i innych zaburzeń gospodarki węglowodanowej, chorób przewodu pokarmowego, układu oddechowego, krążenia i moczowego, zaburzeń krzepnięcia krwi oraz otyłości i chorób endokrynologicznych - to krótka charakterystyka aktualnej działalności Oddziału Pediatrii, który w br. obchodzi jubileusz 25-lecia.

Po zakończonym w czerwcu br. remoncie, za ponad 5 mln zł, na oddziale powstały odpowiadające nowoczesnym standardom europejskim jedno- i dwuosobowe sale, z osobnymi łazienkami, świetlica i sala sensomotoryczna, pokój socjalny dla rodziców, sala do edukacji diabetologicznej i pokój do spotkań z psychologiem.

Przestrzeń podzielono na część i pododdziały: diabetologiczno-gastrologiczny i ogólnopediatryczny z alergologią, z których każda ma oddzielny punkt pielęgniarski i pokoje zabiegowe i wyposażono w nowy sprzęt do opieki i leczenia. Nowością jest też poczta pneumatyczna do przesyłania do laboratorium próbek pobranych na oddziale od pacjentów.

- Wszystko po to, by dzieci i młodzież, która do nas trafia nie tylko otrzymali szybką i fachową pomoc lekarską, ale także mogli zapomnieć o chorobie i badaniach, rozłące z bliskimi - mówi dr hab. n. med. Agata Chobot, kierownik Oddziału Pediatrii USK i Kliniki Pediatrii UO. - Leczymy i diagnozujemy na oddziale kompleksowo, to znaczy że nie tylko lekarze i pielęgniarki ale także psycholożki, dietetyczki i terapeuci włączają się w proces terapii i diagnostyki, by szybko rozpoznać chorobę i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Zespół tworzy: 11 lekarzy specjalistów II stopnia z pediatrii, specjalizujących się także w dziecięcej alergologii, diabetologii, gastroenterologii, kardiologii, reumatologii, endokrynologii czy pulmonologii, rezydenci, 19 pielęgniarek (wśród nich w tym specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego oraz edukatorki diabetologiczne) kierowanych przez mgr Krystynę Gębuś-Dinter. Składu dopełniają dietetyczki, psycholodzy, sekretarze medyczni, panie odpowiadające za czystość i dostarczanie posiłków.

Oddział Pediatrii USK od wielu lat ściśle współpracuje z wiodącymi w kraju ośrodkami klinicznymi i instytutami prowadzącymi badania nad nowymi metodami leczenia i diagnostyki chorób dzieci, wśród nich są: Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi czy Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

W ramach oddziału i poradni działa ośrodek diabetologii dziecięcej należący do grupy SWEET Pediatric Diabetes, skupiającej blisko 100 ośrodków klinicznych z całego świata. Obecność SWEET potwierdza, że tutejszy opolski ośrodek zapewnia bardzo dobrą, zgodną z międzynarodowymi wytycznymi metodę leczenia cukrzycy u dzieci i opiekę nad małymi pacjentami. W ramach SWEET personel medyczny rozwija swoją wiedzę, uczestnicząc w międzynarodowych projektach naukowych.

Historia oddziału w szpitalu przy al. Witosa rozpoczęła się w październiku 1996 r. Wcześniej pediatria dziecięca w Opolu funkcjonowała w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym przy Pl. Kopernika, gdzie na sześciu oddziałach było 174 łóżek. Tamtejszy szpital hospitalizował dzieci od okresu noworodkowego do 15 roku życia, posiadał szkołę i przedszkole, zapewniał opiekę psychologiczną i umożliwiał leczenie dzieci z przewlekłymi chorobami w Oddziale Rehabilitacyjnym w Tułowicach. Po przeprowadzce  w 1996r. do Wojewódzkiego Centrum Medycznego przy al. Witosa na początku istniały dwa oddziały pediatryczne: dzieci młodszych i dzieci starszych (do 18 r. życia), każdy miał po 42 łóżka.

Funkcję ordynatorów w WCM pełnili kolejno: dr Halina Kubicka, dr n. med. Teresa Szymczyk, dr Barbara Szczepanik oraz dr n. med. Janusz Zaryczański, od 2017 r. po przejściu szpitala pod skrzydła Uniwersytetu Opolskiego – dr hab. n. med. Agata Chobot.

Przejęcie patronatu nad szpitalem przez uczelnię związane było z uruchomieniem w Opolu kierunku lekarskiego. Przełożyło się to na rozszerzenie działalności dydaktycznej prowadzonej na oddziale o kształcenie przyszłych lekarzy pediatrów. Wcześniej przez wiele lat praktyki oraz egzaminy praktyczne odbywali tutaj słuchacze i studenci Wydziału Pielęgniarstwa opolskiej uczelni medycznej.

 

 

Przewiń do góry