MISJA SZPITALA:

Nie szkodzić, lecz działać dla dobra chorego

Deklaracja dostępności

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.usk.opole.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-20.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-22.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-401 Opole, al.W.Witosa 26
Tel.: 774520745
Faks: 774520123
E-mail:
Strona internetowa: usk.opole.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zapewniamy pomoc tłumacza języka migowego – prosimy o zgłoszenia takiej potrzeby:
tel. 77 45 20 740
e-mail:Przewiń do góry