Zakład Mikrobiologii ze świadectwem Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych

Data publikacji:
12/01/2022

Zespół Zakładu Mikrobiologii ze świadectwem potwierdzającym najwyższą jakość wykonywanych badań. Wystawione przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej świadectwo oznacza dla pacjentów wysoką wiarygodność i jakość badań wykonywanych w Zakładzie Mikrobiologii USK.  

- Taki certyfikat uzyskaliśmy po prowadzonych przez cały rok kontrolach instytucji certyfikującej, w tym przypadku Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie  - wyjaśnia Joanna Kowalska, kierownik Zakładu Mikrobiologii USK w Opolu. - Dla pacjentów jest to potwierdzenie właściwej jakości przeprowadzanych u nas badań, wykonywanych zarówno na zlecenie oddziałów, jak i świadczonych w ramach usług komercyjnych.

Jak podkreśla Joanna Kowalska, badania w Zakładzie Mikrobiologii USK w Opolu są wykonywane zgodnie z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów i Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości Drobnoustrojów - EUCAST.

Zakład Mikrobiologii szpitala uniwersyteckiego zajmuje się badaniami mikrobiologicznymi wykrywającymi patogeny (bakterie, grzyby, wirusy i pasożyty) z różnych materiałów biologicznych np.  krew, mocz, wymazy z gardła czy ran i wiele innych.

Pracownicy zakładu (specjaliści z zakresu mikrobiologii klinicznej, diagności laboratoryjni oraz technicy analityki medycznej) prowadzą kompleksową diagnostykę bakteriologiczną przy użyciu metod hodowlanych, serologicznych, biologii molekularnej.

Jeśli istnieje podejrzenie wyhodowania patogenu, wykonują badania określające lekowrażliwość bakterii tzw. antybiogramy, czyli wskazują, który antybiotyk będzie skuteczny w leczeniu danego schorzenia.

W związku z pojawieniem się Covid-19 w Zakładzie Mikrobiologii USK w Opolu wykonuje się też badania pod kątem wykrywania zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 metodami biologii molekularnej (PCR).

W tym zakresie ZM USK również uzyskał niedawno certyfikat wydany przez europejską instytucję certyfikującą LabQuality, również potwierdzający jakość wykonywanych badań.

Na zdjęciu: część zespołu Zakładu Mikrobiologii USK z kierownik Joanną Kowalską.

Przewiń do góry