MISJA SZPITALA:

Nie szkodzić, lecz działać dla dobra chorego

Przeprowadzenie, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu przyjazny pacjentom ze szczególnymi potrzebami” kursu nauki polskiego języka migowego

Data publikacji:
07/02/2022

Przeprowadzenie, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu przyjazny pacjentom ze szczególnymi potrzebami” ( nr umowy UM.SSP.22.2020-00), kursu nauki polskiego języka migowego (PJM) pracowników służby zdrowia – poziom podstawowy.

PDFZapytanie ofertowe_PJM.pdf
PDFZałącznik nr 1_OPZ_PJM.pdf
DOCXZałacznik nr 2_Formularz ofertowo-cenowy_PJM.docx
DOCXZałącznik 3_oświadczenie_warunki udziału_PJM.docx
DOCXZałącznik 4_oświadczenie o wyrażeniu zgody_PJM.docx
PDFZałącznik nr 5_umowa_PJM.pdf
PDFKlauzula informacyjna_ przetwarzanie danych.pdf

PDFWybór oferty_kurs PJM.pdf
 

Przewiń do góry