USK z certyfikatem ministra zdrowia potwierdzającym spełnienie standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego

Data publikacji:
17/02/2022

Zespół USK koordynujący prace szpitala w zakresie uzyskania akredytacji.- Poprawiliśmy wcześniejszy wynik, co w czasie pandemii - jak podkreślali wizytatorzy - nie było proste. Tym większy nasz sukces - komentuje Dariusz Madera, dyrektor generalny szpitala.

Uzyskany przez USK w Opolu certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego. - Cieszymy się, że zostaliśmy dobrze ocenieni przez wizytatorów. Nie tylko otrzymaliśmy certyfikat, co oznacza, że spełniliśmy wyznaczone standardy, ale uzyskaliśmy wynik lepszy niż podczas ostatniej oceny. Zrobiliśmy to mimo funkcjonowania w utrudnionych, z powodu pandemii, warunkach. To zasługa całego zespołu, za co chciałbym mu gorąco podziękować - podkreśla dyrektor Dariusz Mardera.

- W oparciu o ustalone kryteria zewnętrzni wizytatorzy sprawdzali trzy główne obszary działalności szpitala: leczenie i opiekę nad pacjentem, udogodnienia dla pacjentów oraz zarządzanie placówką - wymienia Elżbieta Chowaniec, specjalista ds. jakości w USK i dodaje, że była to czwarta z rzędu, uzyskana przez szpital kliniczny akredytacja przeprowadzana przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a certyfikat został po raz kolejny przyznany na 3 lata. 

 

Taka ministerialna akredytacja przekłada się też na finanse placówek medycznych. - W zależności od uzyskanej noty szpital otrzymuje większe pieniądze z NFZ w ramach ryczałtu na udzielane świadczenia medyczne – wyjaśnia Elżbieta Chowaniec.

Od 2007r. w USK obowiązują też standardy Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze „świadczeń wysokospecjalistycznych, kompleksowych usług medycznych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji", a od 2017 r. także w obszarze „prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w zakresie nauk medycznych" wg norm ISO. USK legitymuje się takimi posiadaniem certyfikatów systemów zarządzania: jakością, BHP, bezpieczeństwem informacji oraz środowiskowego.

- To dobre wiadomości dla nas, ale przede wszystkim dla naszych pacjentów, którym możemy oferować bardziej nowoczesne metody leczenia, w coraz lepszych warunkach. Certyfikaty przyznane przez niezależne jednostki są potwierdzeniem, że działamy według ustalonych, sprawdzalnych standardów. Wiemy też, jak poprawiać funkcjonowanie szpitala i staramy się zmieniać na lepsze - podsumowuje dyrektor generalny USK Dariusz Madera.

Na zdjęciu głównym: Część zespołu zaangażowanego w koordynację spotkania z wizytatorami i przygotowanie szpitala do akredytacji, od lewej: dr n. med. Andrzej Kucharski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa, pielęgniarka epidemiologiczna Katarzyna Sołtys Bolibrzuch, kierownik sekcji Stanisław Kulina, kierownik Działu Eksploatacyjno-Technicznego, Elżbieta Chowaniec, specjalista ds. jakości, Maria Grzeczna, naczelna pielęgniarka, Dariusz Madera, dyrektor generalny, dr n. med. Jerzy Jakubiszyn, z-ca ordynatora Oddziału Laryngologii oraz Adriana Mazurkiewicz-Fornalik, pełnomocnik dyrektora ds. praw pacjenta.  

W galerii zdjęcia z wizytacji oraz podsumowania akredytacji dla pracowników.

Przewiń do góry