Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) z pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej (ITKCh)

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT)

 

icotel_0.png Telefony:

Kierownik – 77 45 20 304
Pielęgniarka oddziałowa – 77 45 20 305
Pokój lekarzy – 77 45 20 302
Sekretariat 77 45 20 304, fax – 77 45 20 303
Konsola pielęgniarek – 77 45 20 952, 77 45 20 953
e-mail:

 

personel.png  Zespół:

Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Czarnik, e-mail:

Zastępca kierownika ds. intensywnej terapii: dr n.med. Ryszard Gawda, e-mail:

Zastępca kierownika ds. anestezjologii: dr n. med. Maciej Gawor; e-mail:

Pielęgniarka koordynująca: mgr Łucja Wojciechowska, e-mail:

Lekarze Oddziału - 17 specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii oraz 15 rezydentów – są czynnymi członkami towarzystw naukowych: Society of Critical Care Medicine, European Society of Intensive Care Medicine, European Society of Anaesthesiology, Extracorporeal Life Support Organization, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, American Thoracic Society, Royal Society of Medicine

Zespół 28 pielęgniarek tworzy wykwalifikowany zespół, będący fundamentem OAiIT w prowadzeniu terapii krytycznie chorych.

Fizjoterapeuci: dr n. med. Wojciech Wolański, mgr Michał Kalinowski

Sekretariat: - mgr Ewa Krzyształowicz

 

W strukturze OAiIT funkcjonuje Regionalne Centrum ECMO (RC ECMO). Działalnością Centrum kieruje dr hab. n.med. Tomasz Czarnik. W RC ECMO realizowane są zarówno techniki vv-ECMO, jak i va-ECMO. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

https://www.usk.opole.pl/84/178/regionalne-centrum-ecmo.html

 

infoicon.png  Intensywna terapia

Oddział posiada 11 stanowisk do prowadzenia intensywnej terapii pacjentów dorosłych.

Główne zadania realizowane przez Oddział to:

 • terapia chorych we wstrząsie septycznym wymagających leczenia z powodu objawów niewydolności wielonarządowej
 • leczenie niewydolności oddechowej przez prowadzenie inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej
 • terapia poresuscytacyjna chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia, włącznie z prowadzeniem przyrządowej kontroli temperatury ciała
 • leczenie wstrząsu kardiogennego w oparciu o monitorowanie hemodynamiczne, ultrasonograficzne oraz z wykorzystaniem kontrapulsacji aortalnej, pompy osiowej Impella i natleniania pozaustrojowego (ECMO)
 • stosowanie technik nerkozastępczych w ostrym uszkodzeniu nerek oraz prowadzenie zabiegów plazmaferezy leczniczej u chorych z objawami niewydolności oddechowej w przebiegu chorób autoimmunologicznych
 • terapia pacjentów z ciężkim urazem mózgu pod kontrolą inwazyjnego monitorowania ciśnienia śródczaszkowego i tkankowej prężności tlenu
 • prowadzenie opieki nad potencjalnymi dawcami narządów włącznie z późniejszą koordynacją działań w procedurze donacji organów
 • prowadzenie kompleksowej rehabilitacji pacjentów, w tym korzystanie z urządzeń do prowadzenia terapii motorycznej kończyn oraz pionizatora pacjentów.

infoicon.png  Anestezjologia

Działalność anestezjologiczna lekarzy OAiIT ma miejsce w salach zabiegowych Bloku Operacyjnego oraz w punktach znieczuleń poza salą operacyjną – rocznie w USK w Opolu przeprowadza się ponad 10 tysięcy znieczuleń.

Główne obszary działalności anestezjologicznej:

 • znieczulenia do operacji z zakresu chirurgii ogólnej, w tym laparoskopowych i bariatrycznych oraz chirurgii naczyniowej, włącznie z operacjami rekonstrukcji brzusznego odcinka aorty
 • znieczulenia do zabiegów endowaskularnych, w tym do implantacji stentów do brzusznego i piersiowego odcinka aorty
 • znieczulenia do zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej, między innymi TAVI, BAV
 • znieczulenia do zabiegów chirurgii dziecięcej, w tym wykonywanych u noworodków takich jak przepuklina oponowo-rdzeniowa, przetrwały przewód tętniczy Botalla
 • znieczulenia do operacji neurochirurgicznych, w tym resekcji guzów mózgu, klipsowania tętniaków mózgowych, ewakuacji krwiaków śródczaszkowych
 • znieczulenia do zabiegów z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, urologii, laryngologii i okulistyki
 • znieczulenia do małoinwazyjnych i nieinwazyjnych zabiegów diagnostycznych

infoicon.png  Działalność naukowa

Działalność naukowa jest skoncentrowana na prowadzeniu niekomercyjnych autorskich projektów badawczych. Oddział uczestniczył również w wielu międzynarodowych badniach wieloośrodkowych, m. in. PEACE, APRONET, VIP1, DecubICUs, VIP2, COVIP, InPUT, AFIB-ICU

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest członkiem konsorcjum badawczego PERI-CRIT.

Aktualnie realizowane wieloośrodkowe projekty badawcze:

 • Management and Outcomes of Perioperative Care of European Diabetic Patients (MOPED study) – clinicaltrials.gov NCT04511312
 • Ivabradine for Prevention of Myocardial Injury after Noncardiac Surgery (PREVENT-MINS Trial) – clinicaltrials.gov NCT05279651
 • Vitamin D3 Supplementation in Critically Ill Patients Undergoing CRRT (NephroD trial) – clinicaltrials.gov NCT05657678
 • Safety and Efficacy of HSK3486 Compared to Propofol for Induction of General Anesthesia in Adults With Elective Surgery – clinicaltrials.gov NCT05486416
 • The effect of noradrenaline infusion versus standard blood pressure management on perioperative HYPotension in NOncaRdiac surgery (HYP-NOR trial)

 

Publikacje:

PDFPublikacje w czasopismach z IF.pdf (90,19KB)
PDFPozostałe publikacje (68,88KB)

 

Pododdział Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej (ITKCh)

Jest częścią Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK będąc zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie Oddziału Kardiochirurgii USK w Opolu.

Działalność Pododdziału jest ściśle sprofilowana i polega na prowadzeniu:

 • znieczuleń do operacji kardiochirurgicznych oraz
 • leczeniu pooperacyjnym chorych w warunkach intensywnej terapii.

icotel_0.png Telefony

Pokój lekarzy – 77 45 20 713
Konsola pielęgniarek – 77 45 20 776

personel.pngZespół

Kierownik: lek. med. Mariusz Darmetko, e-mail:
Pielęgniarka koordynująca: mgr Agata Stańczyk kierująca zespołem 14 pielęgniarek
Starsi asystenci: lek. med. Radosław Gawroński, lek. med. Robert Kiwus, lek. med. Tadeusz Perkowski, lek. med. Marcin Kubiak

infoicon.png

Pododdział liczy 6 stanowisk. Rocznie kardioanestezjolodzy przeprowadzają około 400 znieczuleń do zabiegów kardiochirurgicznych – głównie pomostowania naczyń wieńcowych (CABG), plastyki oraz implantacji zastawek serca, jak również operacji tętniaków odcinka wstępującego aorty.

Wyposażenie pododdziału umożliwia stosowanie u pacjentów ITKCh ciągłego leczenia nerkozastępczego, monitorowania hemodynamicznego i kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. U niektórych chorych, znajdujących się w okresie pooperacyjnym w stanie ciężkiej niewydolności serca, stosuje się wspomaganie układu krążenia techniką va-ECMO.

 

lokalizacja.png Lokalizacja

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajduje się na wysokim parterze w budynku E
Pododdział Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej
znajduje się na pierwszym piętrze w budynku

mapka_szpital_pogladowa.jpeg

Przewiń do góry