Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) z pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej (ITKCh)

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT)

 

icotel_0.png Telefony:

Kierownik – 77 45 20 304
Pielęgniarka oddziałowa – 77 45 20 305
Pokój lekarzy – 77 45 20 302
Sekretariat – 77 45 20 304, fax – 77 45 20 303
Konsola pielęgniarek – 77 45 20 952, 77 45 20 953
e-mail:

 

personel.png  Zespół:

Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Czarnik, e-mail:

Zastępca kierownika ds. intensywnej terapii: dr n.med. Ryszard Gawda, e-mail:

Zastępca kierownika ds. anestezjologii: dr n. med. Maciej Gawor; e-mail:

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Wiesława Grabska, e-mail:

Pielęgniarka koordynująca: mgr Łucja Wojciechowska, e-mail:

Lekarze Oddziału - 16 specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii oraz 14 rezydentów – są czynnymi członkami towarzystw naukowych: Society of Critical Care Medicine, European Society of Intensive Care Medicine, European Society of Anaesthesiology, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Extracorporeal Life Support Organization, Royal Society of Medicine, American Thoracic Society

Zespół 26 pielęgniarek tworzy wykwalifikowany zespół, będący fundamentem OAiIT w prowadzeniu terapii krytycznie chorych.

Fizjoterapeuci: dr n. med. Wojciech Wolański, mgr Michał Kalinowski

Sekretariat: - mgr Ewa Krzyształowicz

 

Z początkiem roku 2019 powołano do działania w strukturze OAiIT Regionalne Centrum ECMO (RC ECMO). Działalnością Centrum kieruje dr hab. n. med. Tomasz Czarnik. W RC ECMO realizowane są zarówno techniki vv-ECMO, jak i va-ECMO. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

https://www.usk.opole.pl/84/178/regionalne-centrum-ecmo.html

 

infoicon.png  Intensywna terapia

Oddział posiada 11 stanowisk do prowadzenia intensywnej terapii pacjentów dorosłych. Działalność Oddziału skoncentrowana jest na leczeniu pacjentów we wstrząsie, z urazami wielonarządowymi, po nagłym zatrzymaniu krążenia.

Główne zadania medyczne realizowane przez Oddział to:

 • leczenie niewydolności oddechowej przez prowadzenie inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej
 • kompleksowa terapia poresuscytacyjna chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia, włącznie z prowadzeniem przyrządowej kontroli temperatury ciała
 • leczenie  niewydolności wielonarządowej chorych we wstrząsie septycznym
 • leczenie wstrząsu kardiogennego w oparciu o monitorowanie hemodynamiczne, ultrasonograficzne oraz z wykorzystaniem kontrapulsacji aortalnej, pompy osiowej Impella i natleniania pozaustrojowego (ECMO)
 • terapia pacjentów z ciężkim urazem mózgu pod kontrolą inwazyjnego monitorowania ciśnienia śródczaszkowego i tkankowej prężności tlenu
 • stosowanie technik nerkozastępczych w ostrym uszkodzeniu nerek oraz prowadzenie zabiegów plazmaferezy leczniczej u chorych z objawami niewydolności oddechowej w przebiegu chorób autoimmunologicznych

Inne obszary działalności Oddziału to:

 • prowadzenie opieki nad potencjalnymi dawcami narządów włącznie z późniejszą koordynacją działań w procedurze donacji organów
 • standaryzowane postępowanie poresuscytacyjne u chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia i skutecznej resuscytacji w oparciu o autorski protokół opracowany na podstawie aktualizowanych zaleceń European Resuscitation Council
 • stosowanie ultrasonografii jako postępowania rutynowego w intensywnej terapii – w codziennej ocenie układu krążenia i układu oddechowego oraz we wszystkich procedurach inwazyjnych
 • prowadzenie kompleksowej fizjoterapii pacjentów, w tym korzystanie z urządzeń do prowadzenia terapii motorycznej kończyn oraz pionizatora pacjentów.

infoicon.png  Anestezjologia

Działalność anestezjologiczna lekarzy OAiIT ma miejsce w salach zabiegowych Bloku Operacyjnego oraz w punktach znieczuleń poza salą operacyjną – rocznie w USK w Opolu przeprowadza się około 10 tysięcy znieczuleń.

Główne kierunki działalności anestezjologicznej polegają na:

 • znieczuleniach do operacji z zakresu chirurgii ogólnej, w tym laparoskopowych i bariatrycznych oraz chirurgii naczyniowej, włącznie z operacjami rekonstrukcji brzusznego odcinka aorty
 • znieczuleniach do zabiegów endowaskularnych, w tym do implantacji stentów do brzusznego i piersiowego odcinka aorty
 • znieczuleniach do zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej, między innymi TAVI, BAV
 • znieczuleniach do zabiegów chirurgii dziecięcej, w tym wykonywanych u noworodków takich jak przepuklina oponowo-rdzeniowa, przetrwały przewód tętniczy Botalla
 • znieczuleniach do operacji neurochirurgicznych, w tym resekcji guzów mózgu, klipsowania tętniaków mózgowych, ewakuacji krwiaków śródczaszkowych
 • znieczuleniach do zabiegów z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, urologii, laryngologii i okulistyki
 • znieczuleniach do małoinwazyjnych i nieinwazyjnych zabiegów diagnostycznych

infoicon.png  Działalność naukowa

Działalność naukowa jest skoncentrowana na prowadzeniu niekomercyjnych autorskich projektów badawczych. Oddział uczestniczył również w wielu międzynarodowych badniach wieloośrodkowych, m. in. PEACE, APRONET, VIP1, DecubICUs, VIP2, COVIP, InPUT, AFIB-ICU

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest członkiem konsorcjum badawczego PERI-CRIT.

Aktualnie realizowane wieloośrodkowe projekty badawcze:

 

Publikacje:

PDFPublikacje w czasopismach z IF.pdf (81,35KB)
PDFPozostałe publikacje (68,88KB)

 

Pododdział Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej (ITKCh)

W dniu 1 czerwca 2019 r. rozpoczął działalność pododdział Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej (ITKCh) wyodrębniony lokalowo i personalnie z części Oddziału Kardiochirurgii USK w Opolu.
 

icotel_0.png  Kontakt telefoniczny:

Pokój lekarzy – 77 45 20 713
Konsola pielęgniarek – 77 45 20 776

personel.png Zespół:

Kierownik: lek. med. Mariusz Darmetko, e-mail:

Pielęgniarka koordynująca: mgr Agata Stańczyk kierująca zespołem 14 pielęgniarek

Starsi asystenci: lek. med. Radosław Gawroński, lek. med. Robert Kiwus, lek. med. Tadeusz Perkowski, lek. med. Marcin Kubiak

 

infoicon.png

Działalność pododdziału jest ściśle sprofilowana i polega na prowadzeniu:

 • znieczuleń do operacji kardiochirurgicznych,
 • leczeniu pooperacyjnym chorych w warunkach intensywnej terapii.

Pododdział liczy 6 stanowisk, rocznie kardioanestezjolodzy przeprowadzają około 400 znieczuleń do zabiegów kardiochirurgicznych – głównie pomostowania naczyń wieńcowych (CABG), plastyki oraz implantacji zastawek serca, jak również operacji tętniaków odcinka wstępującego aorty.

Wyposażenie pododdziału umożliwia stosowanie u pacjentów ITKCh ciągłego leczenia nerkozastępczego, monitorowania hemodynamicznego i kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. W okresie pooperacyjnym w stanie ciężkiej niewydolności serca, możliwe jest stosowanie wspomagania układu krążenia techniką va-ECMO.

 

lokalizacja.png Lokalizacja

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajduje się na wysokim parterze w budynku E

Pododdział Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej znajduje się na pierwszym piętrze w budynku

mapka_szpital_pogladowa.jpeg

Przewiń do góry