Dariusz Madera wśród 100 osób w kraju, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Lista „Pulsu Medycyny”

Data publikacji:
25/03/2022

IMG_3789.jpegDyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu znalazł się na liście 100 osób mających wpływ na system ochrony zdrowia w 2021 roku, opracowanej przez „Puls Medycyny”.    

https://pulsmedycyny.pl/lista-stu-2021-system-ochrony-zdrowia-1145607

Po raz 5. „Puls Medycyny” opracował zestawienie osób, które przyczyniły się w danym roku do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a po raz 19. zaprezentował sylwetki 100 lekarzy, którzy mieli największy wpływ na rozwój polskiej medycyny.

https://pulsmedycyny.pl/lista-stu-2021-wyniki-plebiscytu-1145608

Dariusz Madera z systemem ochrony zdrowia związany jest od 14 lat jako menedżer, ekspert, prelegent wielu konferencji. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Politechniki Opolskiej, legitymuje się także dyplomem Executive Master of Business Administration.

Jest członkiem Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali, członkiem Unii Szpitali Klinicznych, Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ, Rady Biznesu Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Rady dydaktycznej kierunku inżynieria biomedyczna Politechniki Opolskiej. 

Od 2016 r. Dariusz Madera kieruje największym szpitalem w województwie opolskim, od 5 lat funkcjonującym w strukturach Uniwersytetu Opolskiego. W tym czasie pozyskał ponad 130 mln zł na zadania inwestycyjne (wyremontowano SOR, oddziały: pediatrii, okulistyki, ortopedii, chirurgii ogólnej i naczyniowej, interny); współorganizował Tymczasowy Szpital Covid-19, jest też współtwórcą Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych oraz Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Za dotychczasową działalność w systemie ochrony zdrowia dyrektor generalny USK w Opolu został doceniony: przez ministra zdrowia odznaką honorową „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia” (2021), Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji (2020, 2021), medalem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2015), medalem Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, (2014), wyróżnieniem wicemarszałka województwa „Za aktywny udział w kreowaniu polityki zdrowotnej i społecznej w województwie małopolskim” (2014), dyplomem i odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych (2007, 2016).

Prywatnie Dariusz Madera jest żonaty, ma dwie córki, jego pasją jest turystyka pieszo-rowerowa i narciarstwo biegowe i zjazdowe.

Przewiń do góry