17 września – Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta. Epidemia wymusiła wprowadzenie nowych procedur w USK

Data publikacji:
04/10/2021

Celem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta jest podkreślenie światowej solidarności dotyczącej poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO.

- „W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu obowiązuje szereg procedur związanych z bezpieczeństwem pacjenta. Dzięki ich stosowaniu i ciągłemu udoskonalaniu szpital legitymuje się certyfikatami i uzyskaną dobrą oceną w procesie akredytacji. Do szczególnego dbania o bezpieczeństwo pacjentów zobowiązuje nas również statut szpitala uniwersyteckiego” – mówi Maria Grzeczna, naczelna pielęgniarka USK i pełnomocnik dyrektora ds. zintegrowanego systemu zarządzania.

Procedury dotyczą m.in. zasad przyjęcia pacjenta, zagwarantowania jego praw, zapewnienia odpowiedniej opieki na oddziałach i właściwego sposobu leczenia.

- „Ważnym aspektem opieki nad pacjentem zarówno ambulatoryjnej, jak również w trakcie hospitalizacji, jest zapobieganie zakażeniom szpitalnym i w naszej placówce od ponad 10 lat za koordynację takich działań odpowiedzialne są Zespół kontroli zakażeń szpitalnych i Zespół ds. szpitalnej polityki antybiotykowej” – wyjaśnia lek. med. Zofia Maj-Twardy, przewodnicząca Zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

-„Działania obu zespołów mają na celu zmniejszenie ilości zakażeń szpitalnych, a tym samym zmniejszenie powikłań leczenia, skrócenie czasu hospitalizacji oraz zmniejszenie liczby zgonów. Bardzo istotne jest również prowadzenie szpitalnej polityki antybiotykowej, co oznacza racjonalne stosowanie antybiotyków w naszym szpitalu a jej celem jest zarówno ochrona antybiotyków i zapobieganie powstawaniu szczepów wielolekoopornych, jak również zmniejszenie powikłań antybiotykoterapii u pacjentów. Na efekt tych działań składa się praca wielu zespołów całego szpitala” – dodaje dr Maj-Twardy.

Nowe wyzwania w pracy placówek ochrony zdrowia przyniosła epidemia Covid-19. "Wymusiła ona konieczność wprowadzenia nowych procedur dostosowanych do aktualnej sytuacji, mających na celu ograniczenie do minimum ryzyka zakażeń SARS-CoV-2 wśród pacjentów jak również pracowników naszego szpitala" - podaje Zofia Maj-Twardy i podkreśla, że był to olbrzymi wysiłek ze strony personelu szpitala, aby spełnić wszystkie wymogi bezpiecznej opieki nad naszymi pacjentami w tej kwestii.

„I tak np. w szczycie trzeciej fali – przy pomocy wojska – m.in. weryfikowaliśmy temperaturę ciała wszystkich wchodzących do szpitala, a każdy z pacjentów przyjmowanych na oddziały był badany pod kątem zakażenia Sars-Cov2; obecnie – badania przed przyjęciem przeprowadzane są u niektórych pacjentów, gdzie z wywiadu wynika, że mogło dojść do zakażenia, a rutynowo badamy hospitalizowanych w trakcie leczenia na oddziałach. Nadal zachowujemy zasady dystansu, noszenia maseczek  czy dezynfekcji rąk” – informuje Zofia Maj-Twardy. 

Wyrazem troski o bezpieczeństwo pacjentów było też uruchomienie w USK punktu szczepień przeciwko Covid-19, z którego w pierwszej kolejności – zgodnie z narodowym programem sczepień przeciw Covid-19– korzystali pracownicy, a następnie mieszkańcy naszego regionu, w tym też pacjenci.

Fot. Pixabay

Przewiń do góry