Troje pracowników USK wśród nagrodzonych Laurami Umiejętności i Kompetencji za 2021 rok

Data publikacji:
01/04/2022

Laury Umiejętności i Kompetencji za 2021 r. Nagrodzeni pracownicy USK z dyrekcją. Platynowy laur otrzymał kardiolog dr. hab. n. med. Jerzy Sacha, złoty - naczelna pielęgniarka Maria Grzeczna, a srebrny – pielęgniarka epidemiologiczna Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch. Tytuły za 2021 r. przyznała kapituła powołana przez Opolską Izbę Gospodarczą.

Kierownik Pracowni Badań Hemodynamicznych w USK w Opolu, prof. Politechniki Opolskiej, dr hab. n. med. Jerzy Sacha został doceniony za rozwijanie nowych metod leczenia inwazyjnego w kardiologii. Wśród nich są m.in. zabiegi wieńcowe bez użycia kontrastu u chorych z niewydolnością nerek, przezskórny dostęp do serca - przez tętnice podobojczykowe i pachowe - do implantacji zastawek serca i pomp wspomagających pracę serca (USK w Opolu jest jedynym ośrodkiem w Polsce i jednym z kilkunastu na świecie stosujących tę metodę), leczenie przy pomocy mechanicznego wsparcia krążenia u chorych wymagających zabiegów o dużym ryzyku i we wstrząsie kardiogennym.

W ub.r. prof. Sacha przeprowadził – drugi na świecie - innowacyjny zabieg na zastawce mitralnej z wykorzystaniem obrazowania holograficznego, w tzw. rozszerzonej rzeczywistości, co - jak podkreślał - stanowi przyszłość interwencji na strukturach serca. Na początku br. kolejny zabieg z wykorzystaniem gogli wykonał na uszku lewego przedsionka.

Nagrodzona złotym laurem naczelna pielęgniarka USK Maria Grzeczna jest z wykształcenia prawnikiem i specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. W opolskim szpitalu klinicznym odpowiada za organizację pracy, budowanie i rozwój nielekarskiej kadry medycznej i niemedycznej (pielęgniarek, ratowników, techników, pracowników utrzymania czystości i żywienia pacjentów). Była też zaangażowana w budowanie i koordynowanie pracy tej kadry w szpitalu tymczasowym, który właśnie zakończył działalność.   

Maria Grzeczna jest współautorką innowacyjnych rozwiązań w USK w zakresie dokumentacji medycznej, identyfikacji pacjentów i personelu, żywienia i sterylizacji; nadzoruje przygotowania szpitala do akredytacji oraz certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania; aktywnie uczestniczy w pracach zespołów i komisji na rzecz poprawy jakości usług.

Aktywnie działa na rzecz środowiska pielęgniarskiego: prowadzi zajęcia na kursach i specjalizacjach, pełni funkcje w samorządzie zawodowym i organizacjach branżowych.

Srebrna laureatka Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch jako specjalista ds. epidemiologii w USK w Opolu realizuje zadania mające na celu zapobieganie zakażeniom szpitalnym, które są nieodłącznie związane z rozwojem współczesnej medycyny. Jej rolą jest nadzór nad zakażeniami oraz pracą i edukacją personelu w tym zakresie; współuczestniczy w wypracowywaniu strategii działań szpitala; opracowuje procedury. To dzięki jej wiedzy i zaangażowaniu w czasie epidemii SARS-CoV2 i innych zakażeń szpitalnych możliwe było utrzymanie ciągłość działalności USK i szpitala tymczasowego. Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch jest też konsultantem wojewódzkim w tej dziedzinie medycyny.

 

- Cieszy mnie, że zaangażowanie i wysoka aktywność zawodowa naszych pracowników jest dostrzegane i doceniane w środowisku – komentuje Dariusz Madera, dyrektor generalny.

– Nagrodzonym laurami pracownikom serdecznie gratuluję i dziękuję za znakomitą pracę na rzecz pacjentów i szpitala. To dla nas najlepsza forma promocji - podkreśla dr n. med. Andrzej Kucharski, dyrektor d.s. lecznictwa.

Na zdjęciu (od lewej): Magdalena Sacha, Jerzy Sacha, Maria Grzeczna, Andrzej Kucharski, Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch i Dariusz Madera.

Przewiń do góry