Ocena Zamawiającego oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na konkurs nr POIS.11.03.00-IP.04-00-002/22

Data publikacji:
21/04/2022

Ocena Zamawiającego oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na konkurs nr POIS.11.03.00-IP.04-00-002/22 ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2022, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia dla podmiotów leczniczych w celu niwelowania skutków pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych i związanych z nimi sytuacjami kryzysowymi.

PDFwynik postępowania.pdf (617,83KB)
PDFZapytanie ofertowe_APS_4_2022.pdf (602,99KB)
PDFZałacznik nr 1_opis przedmiotu zamówienia.pdf (440,29KB)
DOCXZałacznik nr 2_Formularz_ofertowy.docx (21,36KB)
DOCXZałącznik nr 3_Oświadczenie_warunki udziału.docx (19,58KB)
DOCZałącznik nr 4_oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc (26,50KB)
PDFZałącznik nr 5_wzór umowy_REACT-UE.pdf (1 009,16KB)
PDFZałącznik nr 6_klauzula informacyjna.pdf (609,65KB)
 

Przewiń do góry