MISJA SZPITALA:

Nie szkodzić, lecz działać dla dobra chorego

Ocena Zamawiającego oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na konkurs nr POIS.11.03.00-IP.04-00-002/22

Data publikacji:
29/04/2022

Ocena Zamawiającego oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na konkurs nr POIS.11.03.00-IP.04-00-002/22 ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2022, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia dla podmiotów leczniczych w celu niwelowania skutków pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych i związanych z nimi sytuacjami kryzysowymi.

PDFAPS_6_2022_Zapytanie ofertowe.pdf
PDFAPS_6_2022_Załącznik nr 1_opis przedmiotu zamówienia.pdf
DOCXAPS_6_2022_Załacznik nr 2_Formularz_ofertowy.docx
DOCXAPS_6_2022_Załącznik nr 3_Oświadczenie_warunki udziału.docx
DOCAPS_6_2022_Załącznik nr 4_oświadczenie_dane osobowe.doc
PDFAPS_6_2022_Załącznik nr 5_wzór umowy_REACT-UE.pdf
PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zapytaniach ofertowych_0.pdf

PDFAPS_6_2022_wynik postępowania.pdf
 

Przewiń do góry