Dariusz Madera wysoko oceniony przez komisję konkursową i ponownie powołany na dyrektora uniwersyteckiego szpitala

Data publikacji:
02/06/2022

Dariusz Madera, dyrektor generalny szpitala.- Cieszę się, że komisja konkursowa doceniła moją koncepcję zarządzania szpitalem, że mogę kontynuować zadania, które realizujemy z całym zespołem i planować następne - komentuje Dariusz Madera od 1 czerwca powołany na stanowisko dyrektora generalnego USK w Opolu przez rektora Uniwersytetu Opolskiego 

Postępowanie konkursowe na to stanowisko prowadzone było przez Uniwersytet Opolski, który jest organem tworzącym i nadzorującym USK. W kwietniu komisja konkursowa na Uniwersytecie Opolskim wybrała Dariusza Maderę w tajnym głosowaniu. "Kandydat w trakcie postępowania konkursowego wykazał się ogromną wiedzą, umiejętnościami i kwalifikacjami umożliwiającymi mu zarządzanie Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu oraz przedstawił autorską koncepcję działalności i strategii i rozwoju USK w Opolu w latach 2022-2027, która została wysoko oceniona przez Komisję Konkursową" - napisano w uzasadnieniu.

Od 1 czerwca br. rektor UO powołał Dariusza Maderę na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, do 2028 roku. - Cieszę się, że komisja konkursowa doceniła moją koncepcję zarządzania szpitalem, że mogę kontynuować zadania, które realizujemy i planować następne - komentuje dyrektor, dziękując także za dotychczasową współpracę z władzami i pracownikami UO.

- Będziemy modernizować kolejne oddziały i zakłady. Staramy się na to o finansowanie z różnych źródeł, w tym z puli centralnej. Dzięki pozyskanym już pieniądzom wymienimy wkrótce windy szpitalne i zmodernizujemy układ ciepłowniczy. Jeszcze w tym roku oddamy Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych i Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. W najbliższych latach oprócz inwestycji odtworzeniowych planujemy też duże inwestycje, m.in. budowę dwóch centrów medycznych. Wszystkie podejmowane przez nas działania wpłyną na poprawę jakości i bezpieczeństwa obsługi pacjentów, realizacji działań dydaktycznych i klinicznych - podkreśla Dariusz Madera.

Dariusz Madera z systemem ochrony zdrowia związany jest od 2008 r.: jako menedżer, ekspert, prelegent wielu konferencji. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi. Bierze czynny udział w wdrażaniu i podnoszeniu standardów jakości w zakresie projektowania bardziej efektywnych działań organizacyjnych i proceduralnych w ochronie zdrowia.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Politechniki Opolskiej, legitymuje się także dyplomem Executive Master of Business Administration.

Jest członkiem Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali, Unii Szpitali Klinicznych, Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ), Rady Biznesu Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej oraz Rady dydaktycznej kierunku inżynieria biomedyczna Politechniki Opolskiej. 

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym Dariusz Madera kieruje od 2016 r. W 2017 r. brał czynny udział w przekształceniu Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu w Uniwersytecki Szpital Kliniczny, a działanie to było jednym z elementów utworzenia kierunku lekarskiego w UO.

Za dotychczasową działalność w systemie ochrony zdrowia dyrektor generalny USK w Opolu został doceniony: przez ministra zdrowia odznaką honorową „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia” (2021), Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji (2020, 2021), medalem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2015), medalem Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, (2014), wyróżnieniem wicemarszałka województwa „Za aktywny udział w kreowaniu polityki zdrowotnej i społecznej w województwie małopolskim” (2014), dyplomem i odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych (2007, 2016).

W 2021 Dariusz Madera znalazł się na Liście "Pulsu Medycyny"  w gronie 100 osób w kraju, które przyczyniły się do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Prywatnie Dariusz Madera jest żonaty, ma dwie córki, jego pasją jest turystyka pieszo-rowerowa i narciarstwo biegowe i zjazdowe.

Przewiń do góry