MISJA SZPITALA:

Nie szkodzić, lecz działać dla dobra chorego

Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych - sercowo-naczyniowych i kręgosłupa

Data publikacji:
03/06/2022

Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych - sercowo-naczyniowych i kręgosłupa

 

 

CBiI działa w strukturze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, w ramach Centrum Naukowo-Badawczego USK w Opolu. To ośrodek kreowania i wdrażania innowacyjnych badań i rozwoju nowoczesnych technologii medycznych.

Celem działalności CBiI jest opracowywanie mniej inwazyjnych i bardziej skutecznych metod leczenia pacjentów.

W ramach prowadzonych projektów badawczych - w skali regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej - mieszkańcy województwa opolskiego mają możliwość korzystania z badań, prowadzonych przez lekarzy m.in. z oddziałów kardiologii, chirurgii, neurochirurgii czy ortopedii.

Jest to też miejsce kształcenia nowej kadry medycznej.

Na 1 tys. m.kw. powierzchni utworzono:

 • Pracownię Rezonansu Magnetycznego,
 • Pracownię Tomografu Komputerowego,
 • 7 gabinetów lekarsko-badawczych,
 • 6 laboratoriów badawczych, w tym jedno z klasą czystości 7 i cztery z klasą czystości 8,
 • 2 dwie sale koncepcyjne, w tym jedną z możliwością podziału na dwie mniejsze,
 • serwerownię,
 • archiwum,
 • szatnie,
 • 3 pomieszczenia biurowo-koncepcyjne.

Dodatkowo w budynku zamontowano windę z poziomu -1 na poziom 0 do przewożenia pacjentów na łóżku; każde pomieszczenie jest objęte systemem kontroli dostępów.

Aparatura badawcza:

 • holograficzny system obrazowania medycznych danych obrazowych techniką MIXED REALITY,
 • system analizy DXA – densytometr,
 • aparat do badan echokardiograficznych (USG serca),
 • aparat do badań holterowskich EKG,
 • ultrasonograf klasy referencyjnej,
 • kamera do zabiegów otwartych z wykorzystaniem zieleni indocjaninowej,
 • aparat do pomiarów przezskórnej prędkości tlenu, system do pomiaru perfuzji mikrokrążenia,
 • aparat do autotransfuzji,
 • aparat do podawania CO2,
 • 32 kanałowy system do neuromonitoringu,
 • aparat do badań echokardiograficznych (USG serca),
 • holter ciśnienia,
 • aparaty do badań EKG,
 • zamrażarka niskotemperaturowa (do -80 °C) z systemem podtrzymania temperatury,
 • drukarka 3D z oprogramowaniem.

Obszary badawcze:

 • Wieloaspektowa eksploracja procesów starzenia.
 • Określenie funkcji i struktury serca i naczyń za pomocą zaawansowanych metod obrazowych.
 • Badania epidemiologiczne chorób sercowo-naczyniowych.
 • Laboratorium modeli 3D.
 • Opracowanie nowej metody oceny progresji tętniaków aorty brzusznej w badaniu MRI.
 • Programy badawcze w kierunku tętniaka aorty piersiowej wśród kohorty pacjentów populacji Polski z woj. opolskiego ze zwyrodnieniowym tętniakiem aorty brzusznej: rozpowszechnienie, opis różnych fenotypów aorty piersiowej za pomocą numerycznego obrazowania aorty i ich związku z czynnikami epidemiologicznymi, klinicznymi, biologicznymi i genetycznymi.
 • Badania epidemiologiczne schorzeń kręgosłupa.
 • Badania mające na celu stworzenie symulatora operacji neurochirurgicznych.
 • Badania mające na celu wypracowania standardów kwalifikacji do operacji w zespołach tunelowych.
 • strategii profilaktycznych w chorobach sercowo-naczyniowych.
 • Projektowanie i realizacja badań przedklinicznych i klinicznych.
 • Laboratorium nowoczesnych technologii informatycznych w diagnostyce obrazowej.
 • Opracowanie nowej metody oceny progresji tętniaków aorty brzusznej w badaniu MRI.
 • Program wykorzystywania technologii wydruku 3D do sporządzania matryc dla implantów stosowanych w neurochirurgii i chirurgii kręgosłupa.

Cele działania:

 • Stworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej do opracowania, testowania oraz transferu nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w branży medycznej, związanej w szczególności z chorobami sercowo-naczyniowymi, diagnostyką obrazową oraz problemami schorzeń wieku podeszłego.
 • Stworzenie infrastruktury do badań nad procesem starzenia się ze szczególnym uwzględnieniem zmian w układzie sercowo-naczyniowym.
 • Stworzenie infrastruktury dla badawczych projektów interwencyjnych o znaczeniu społecznym szczególnie dedykowanych populacjom senioralnym.
 • Stworzenie infrastruktury do badań z zakresu big-data, w tym integracji administracyjnych i klinicznych baz danych, w celu analizy epidemiologii i tworzenia modeli prognostycznych.
 • Stworzenie infrastruktury dla badań nad optymalnymi strategiami badań profilaktycznych, akcji informacyjnych oraz ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych w aspekcie kompleksowej i spersonalizowanej medycyny sercowo-naczyniowej.
 • Stworzenie infrastruktury dla badań „big-data” w zakresie leczenie schorzeń kręgosłupa. Docelowo przejęcie istniejącego, narodowego rejestru operacji kręgosłupa Polspine.
 • Stworzenie infrastruktury pozwalającej na indywidualizację leczenia operacyjnego z wykorzystaniem modeli 3D.
 • Stworzenie pracowni symulacji operacji kręgosłupowych.

Misja:

 • Wzrost jakości i ilości badań prowadzonych w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 • Wsparcie naukowo-badawcze i rozwojowe USK w aspekcie zmian związanych ze starzejącym się społeczeństwem i wzrostem problemu wielochorobowości u osób starszych, z uwzględnieniem zespołu kruchości.
 • Wzmocnienie współpracy USK z otoczeniem gospodarczym sektora medycznego.
 • Zwiększenie wagi badań naukowych w obszarach związanych z branżą medyczną i nauk o zdrowiu, dzięki poprawie stanu infrastruktury badawczo-naukowej z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
 • Wzmocnienie kadr naukowych USK w obszarze nauk medycznych, a także informatycznych, matematycznych i fizycznych.
 • Zwiększenie transferu wiedzy i technologii do gospodarki.
 • Umożliwienie projektowania i realizacji wielokierunkowych badań z zastosowaniem nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz analiz „big-data”.
 • Współpraca pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami działającymi w branży medycznej z kraju i ze świata.

Projekt o wartości 30 068 246,95 zł jest realizowany z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, osi priorytetowej - RPOP.01.00.00 Innowacje w gospodarce Działanie 01.02.00 Infrastruktura B+R

 

 

 

Przewiń do góry