Prof. Marian Klinger laureatem Nagrody im prof. Franciszka Kokota

Data publikacji:
08/06/2022

Prof. dr hab. n. med. Marian Klinger

Nagrodę za wybitny dorobek naukowy w dziedzinie chorób wewnętrznych przyznało prof. Klingerowi Towarzystwo Internistów Polskich. - Już sama nominacja była dla mnie honorem - komentuje profesor.

- Jestem zaszczycony uhonorowaniem mnie nagrodą imienia jednego z najbardziej rozpoznawanych w Europie polskich lekarzy, który wywodził się z Olesna - mówi prof. dr hab. n. med. Marian Klinger, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Uniwersytetu Opolskiego i pracownik szpitala uniwersyteckiego.

- Miałem z panem profesorem Kokotem liczne związki, m.in.: wizytował Uniwersytet Południowej Kalifornii w Los Angeles w okresie, kiedy tam pracowałem, a potem był recenzentem mojego wniosku o tytuł profesora. Zaszczepił w nas wszystkich całościowe spojrzenie na pacjenta przez dwa główne układy: endokrynny i gospodarki wodno-elektrolitowej - wspomina prof. Klinger, który z Uniwersytetem Opolskim i USK współpracuje od 4 lat.

Prof. Marian Klinger jest specjalistą w dziedzinach chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej. W swojej karierze m.in. kierował Katedrą i Kliniką Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej AM we Wrocławiu, był projektorem wrocławskiej uczelni medycznej, członkiem Centralnej Komisji ds. stopni i tytułu naukowego, konsultantem krajowym w dziedzinie nefrologii, członkiem towarzystw naukowych. Obecnie jest konsultantem w programie transplantacji nerek w 4 Klinicznym Szpitalu Wojskowym we Wrocławiu i członkiem Komitetu Nauk Klinicznych PAN.

Doświadczenia zawodowe poza Polską zdobywał w Bazylei, Los Angeles i Monachium. Jego główne zainteresowania kliniczne i naukowe ogniskują się wokół immunopatologii, kliniki i terapii pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleń nerek; toksyn mocznicowych, dostępu naczyniowego dla celów hemodializy, czynników wpływających na adekwatność hemodializy i dializy otrzewnowej oraz monitorowania odpowiedzi immunologicznej u biorców przeszczepu nerki, zastosowania nowych protokołów leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu nerki.

Jest promotorem przewodów doktorskich, opiekunem habilitacji, a pięciu jego współpracowników uzyskało tytuł profesora. Jest również autorem kilkuset publikacji naukowych i recenzentem prac do czasopism naukowych oraz projektów naukowych.

Nagroda im. prof. Franciszka Kokota została ustanowiona przez Towarzystwo Internistów Polskich. Prof. Franciszek Kokot był internistą, nefrologiem, endokrynologiem i patofizjologiem, zaliczanym do grona najwybitniejszych specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych. W roku 2017, roku uruchomienia w Opolu kierunku lekarskiego, prof. Franciszek Kokot przyjął godność doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.

Przewiń do góry