Nefrolog Tomasz Porażko uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Sukces naukowy zadedykował pacjentom

Data publikacji:
13/06/2022

Tomasz Porażko doktorem habilitowanym nauk medycznychTo osiągnięcie naukowe jest owocem ponad 20-letniego doświadczenia zawodowego opolskiego nefrologa i prowadzonych przez niego badań w zakresie wykonywania zabiegów implantacji cewników tunelowanych, utrzymaniu prawidłowej ich czynności oraz zapobieganiu i leczeniu powikłań, związanych z tym typem dostępu do naczyń do hemodializy.

- Rosnąca liczba pacjentów wymagających leczenia nerkozastępczego z powodu przewlekłej choroby nerek w stadium schyłkowym, stanowi wyzwanie w wielu aspektach. Jednym z nich jest problem dostępu do naczyń, którego optymalną formą jest przetoka z naczyń własnych - podaje dr hab. n med. Tomasz Porażko z Oddziału Nefrologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Wydziału Lekarskiego, prof. Uniwersytetu Opolskiego.

- Jednak wśród tych chorych dominują osoby w podeszłym wieku, z uszkodzonymi naczyniami, obciążone dodatkowymi schorzeniami, dlatego leczenie hemodializami rozpoczynane jest u nich, w znacznej większości, przy użyciu cewników naczyniowych. Tymczasem nieprawidłowa funkcja cewnika do dializ jest główną przyczyną niewystarczającej dawki hemodializy dostarczanej pacjentom, a w konsekwencji pogorszenia ich samopoczucia i stanu zdrowia - kontynuuje dr Porażko, który w swoich pracach naukowych przedstawił autorski manewr płukania cewnika z jednoczesną, krótkotrwałą zmianą jego położenia jako metody na poprawę funkcji cewników do dializ.

Zaproponowany przez opolskiego nefrologa zmodyfikowany sposób przeprowadzenia zabiegu implantacji i usunięcia cewnika tunelowanego pozwala praktycznie ograniczyć do minimum możliwość wystąpienia powikłań. To nowatorska metoda wczesnego wykrywania zakażeń, których źródłem jest cewnik do dializ.

- Pragnę wyrazić wdzięczność moim mistrzom - profesorom Marianowi Klingerowi, Wacławowi Weydemu i śp. Jakubowi Kuźniarowi, którzy inspirowali mnie w poznawaniu sztuki medycznej oraz meandrów nauki. Dziękuję za nieocenione wsparcie mojej rodzinie, a także współpracownikom, lekarzom i pielęgniarkom z Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ USK w Opolu - wymienia dr Tomasz Porażko.

I dodaje, że swój naukowy sukces dedykuje wszystkim moim pacjentom, niosącym ciężar choroby nerek wymagającej leczenia nerkozastępczego. - Mam nadzieję, że wyniki prowadzonych przez mnie badań wpłyną na poprawę skuteczności ich leczenia, a przez to ich stanu zdrowia i komfortu życia - podsumowuje.

Prof. dr hab. n. med. Marian Klinger, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrologii UO i pracownik USK, podkreśla, że to Rada Dyscypliny Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu decyzję o przyznaniu Tomaszowi Porażko tytuły doktora habilitowanego przyznała jednogłośnie. - Na koniec mojej zaplanowanej czteroletniej obecności w Opolu pozostawiam samodzielnego pracownika naukowego. Taki był cel i zrealizowaliśmy go - komentuje z radością prof. Klinger.

To szósty tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskany przez pracownika USK w ostatnich pięciu latach, czyli od momentu utworzenia szpitala klinicznego. W tym czasie jeden pracownik uzyskał tytuł profesora, a ośmioro zrobiło doktoraty, wśród nich także oddziałowa Nefrologii Edyta Stasiak.

Przewiń do góry