Biznes partnerem do współpracy z Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych - sercowo naczyniowych i kręgosłupa

Data publikacji:
15/06/2022

OIG_CBiI.jpeg Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Bartosz Ryszka gościł w powstającym Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych - sercowo naczyniowych i kręgosłupa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Dyrektor generalny szpitala Dariusz Madera i dyrektor ds. administracyjnych Marcin Miga przedstawili prezesowi Ryszce zasady współpracy CBiI z przedsiębiorstwami.

Misją centrum jest:

  • Wzrost jakości i ilości badań prowadzonych w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
  • Wsparcie naukowo-badawcze i rozwojowe USK w aspekcie zmian związanych ze starzejącym się społeczeństwem i wzrostem problemu wielochorobowości u osób starszych, z uwzględnieniem zespołu kruchości.
  • Wzmocnienie współpracy USK z otoczeniem gospodarczym sektora medycznego.
  • Zwiększenie wagi badań naukowych w obszarach związanych z branżą medyczną i nauk o zdrowiu, dzięki poprawie stanu infrastruktury badawczo-naukowej z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
  • Wzmocnienie kadr naukowych USK w obszarze nauk medycznych, a także informatycznych, matematycznych i fizycznych.
  • Zwiększenie transferu wiedzy i technologii do gospodarki.
  • Umożliwienie projektowania i realizacji wielokierunkowych badań z zastosowaniem nowoczesnych i innowacyjnych technologii oraz analiz „big-data”.
  • Współpraca pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami działającymi w branży medycznej z kraju i ze świata.

Więcej informacji o wyposażeniu i planowanym zakresie działalności centrum można znaleźć tutaj

 

Centrum badawcze USK zostało sfinansowane dzięki wsparciu unijnemu (ponad 19 mln zł) z puli regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i 2,4 mln zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 
Przewiń do góry