MISJA SZPITALA:

Nie szkodzić, lecz działać dla dobra chorego

Zakup, dostawa, montaż i kalibracja systemu pętli indukcyjnych (stanowiskowych)

Data publikacji:
21/06/2022

Zakup, dostawa, montaż i kalibracja systemu pętli indukcyjnych (stanowiskowych), w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu przyjazny pacjentom ze szczególnymi potrzebami” ( nr umowy UM.SSP.22.2020-00).

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zapytaniach ofertowych_0.pdf
PDFZałacznik 6_umowa wzór.pdf
DOCXZałącznik 5_kadra_kwalifikacje.docx
DOCXZałącznik 4_uprawnienia_wiedza_doświadczenie.docx
DOCXZałącznik 3_oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.docx
DOCXZałącznik 2_Formularz ofertowo-cenowy.docx
PDFZałącznik 1_Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
PDFZapytanie ofertowe_pętle.pdf
 

Przewiń do góry