MISJA SZPITALA:

Nie szkodzić, lecz działać dla dobra chorego

Zakup sprzętu i wyposażenia informatycznego

Data publikacji:
27/06/2022

Zakup sprzętu i wyposażenia informatycznego:

1) Zakup, dostawa, uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego oraz przeszkolenie z jego obsługi w ramach projektu pn. „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, osi priorytetowej VII Integracja społeczna,
2) Zakup i dostawa słuchawek bezprzewodowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu przyjazny pacjentom ze szczególnymi potrzebami” realizowanego w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia z POWER 2014-2020.

PDFZapytanie ofertowe_informatyczne.pdf
PDFZałącznik_projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 1_OPZ.pdf
DOCXZałącznik 3b_oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.docx
DOCXZałącznik 3a_oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.docx
DOCXZałącznik 2_Formularz ofertowo-cenowy.docx
PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zapytaniach ofertowych_0.pdf

PDFwynik_informatyczne.pdf
 

Przewiń do góry