Prof. Zenon Brzoza współautorem opracowania polskiej wersji kwestionariusza oceny kontroli objawów przewlekłej pokrzywki

Data publikacji:
08/07/2022

Dr hab. n. med. Zenon Brzoza, kierownik pododdziału i uniwersyteckiej kliniki, prof. UO. - Dajemy do ręki polskim lekarzom alergologom, dermatologom i internistom narzędzie kwestionariuszowe, które obiektywizuje kontrolę objawów choroby - mówi dr hab. n. med. Zenon Brzoza, kierownik Pododdziału Alergologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii, Endokrynologii i Gastroenterologii Uniwersytetu Opolskiego.   

- Opublikowaliśmy wyniki naszych badań poświęconych walidacji i adaptacji do polskich warunków opracowanego w Niemczech kwestionariusza UCT (Urticaria Control Test), umożliwiającego wymierną ocenę stopnia kontroli objawów chorobowych w pokrzywce przewlekłej - wyjaśnia prof. Zenon Brzoza.

- Równocześnie jako jedni z pierwszych w świecie dokonaliśmy matematycznej oceny zależności pomiędzy aktywnością choroby, stopniem jej kontroli oraz upośledzeniem jakości życia, także w zależności od wpływu czynników dodatkowych, takich jak występowanie obrzęku naczynioruchowego czy zmian skórnych indukowanych czynnikami zewnętrznymi - dodaje. 

Publikacja powstała we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Kliniką Dermatologii i Alergologii Szpitala Charité w Berlinie. Wyniki badań międzynarodowego zespołu opublikowano w czasopiśmie World Allergy Organisation Journal (140 pkt.). O roli opolskiego ośrodka w tym opracowaniu świadczy miejsce prof. Zenon Brzozy jako pierwszego autora publikacji. 

- Wyniki naszych badań stanowią dla nas podwójną satysfakcję. Z jednej strony bardzo cieszy nas ich wymiar naukowy, zwłaszcza w kontekście umiędzynarodowienia prowadzonych przez nas projektów naukowych - komentuje prof. Brzoza.

I dodaje, że powodem satysfakcji jest też wymiar praktyczny tych badań. – W wyniku naszych prac przygotowaliśmy dla polskich lekarzy wersję kwestionariusza, który według aktualnych wytycznych, jest niezbędny przy podejmowaniu kolejnych decyzji terapeutycznych, w tym związanych z coraz szerzej stosowanym w alergologii leczeniem biologicznym - wyjaśnia kierownik pododdziału i uniwersyteckiej kliniki w Opolu.

Pododdział Alergologii jest jednym z kilku w kraju należących do światowej sieci UCARE i legitymujących się międzynarodowym certyfikatem jakości postępowania diagnostycznego i leczniczego w pokrzywce.

Zespół alergologów z USK w Opolu realizuje ministerialny program leczenia biologicznego tej choroby. Korzystają z niego pacjenci z całej Polski.

 

 

 

Przewiń do góry