Sukces studentek kierunku lekarskiego z SKN "Alergos". Docenione za pracę badawczą

Data publikacji:
13/07/2022

Studentki SKN Alergos z opiekunem lek. Łukaszem Moosem i kierownikiem kliniki dr hab. n. med. Zenonem Brzozą, prof. UO.Studentki ze SKN „Alergos”, pod opieką lekarzy z UO i USK, szukały odpowiedzi na pytanie, czy palenie papierosów zapobiega ciężkim reakcjom alergicznym na jad owadów błonkoskrzydłych. Wyniki badań przedstawiły na konferencji w Gdańsku i zajęły II miejsce.

Weronika Chodak, Ewa Malaka i Julia Turek zajęły II miejsce za pracę przedstawioną na konferencji ISSC w Gdańsku. Badania prowadziły pod opieką dr Łukasza Moosa, pod nadzorem kierownika uniwersyteckiej kliniki i pododdziału USK prof. Zenona Brzozy. Wyniki zebrały w pracy zatytułowanej „Does cigarette smoking prevent from severe allergic reactions to Hymenoptera venom?/ Czy palenie papierosów zapobiega ciężkim reakcjom alergicznym na jad owadów błonkoskrzydłych?"

- Badanie wskazało na brak istotnych statystycznie różnic w częstości występowania poszczególnych stopni ciężkości anafilaksji oraz w odsetku uczuleń na osę lub pszczołę między osobami palącymi i niepalącymi – informuje dr Łukasz Moos, opiekun SKN „Alergos” Uniwersytetu Opolskiego, do którego należą autorki pracy.

Organizatorem 27 edycji International Student Scientific Conference (ISSC), która odbyła się w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym GUMed, było Studenckie Towarzystwo Naukowe Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (International Student Scientific Conference).

Celem corocznej konferencji jest integracja międzynarodowej społeczności młodych naukowców, lekarzy i studentów medycyny oraz umożliwienie uczestnikom prezentacji ich pierwszych prac i projektów naukowych w międzynarodowym środowisku. Program obejmował szeroki zakres tematów z zakresu nauk biomedycznych, od chorób wewnętrznych i onkologii po innowacje w różnych dziedzinach medycyny. Odbyły się również warsztaty oraz wykłady ekspertów z całego świata.

Przewiń do góry