Z inicjatywy dr hab. n. med. Agaty Bronisz powołano Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z siedzibą w USK w Opolu

Data publikacji:
28/09/2022

Dr hab. n. med. Agata Bronisz- Jednym z warunków utworzenia oddziału PTD jest lokalizacja w ośrodku akademickim, w którym funkcjonuje wydział lekarski i prowadzone jest kształcenie kadr medycznych. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu spełniał ten wymóg. Kolejnym, istotnym elementem był akces minimum 30 specjalistów w dziedzinie diabetologii pracujących w województwie opolskim. Po moim zapytaniu z dużym aplauzem zgłosili się chętni z całego województwa, co bardzo mnie ucieszyło. Niektórzy z nich byli członkami oddziałów w ościennych województwach, możliwość szkolenia na terenie Opolszczyzny przyjęli z zainteresowaniem i życzliwością - mówi dr hab. n med. Agata Bronisz, przewodnicząca nowo powołanego Oddziału Opolskiego PTD, kierownik Pododdziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii USK w Opolu i prof. Uniwersytetu Opolskiego.

I wyjaśnia, że oddział towarzystwa działa jako samodzielna jednostka naukowo-edukacyjna, której celem jest szerzenie współczesnej wiedzy w dziedzinie diabetologii poprzez organizację posiedzeń i zjazdów naukowych, promowanie i troska o rozwój naukowy kadr medycznych (lekarzy, pielęgniarek, edukatorów), popularyzowanie wiedzy z zakresu diabetologii wśród pacjentów chorych na cukrzycę, a także współudział w organizowaniu społecznej ochrony zdrowia dla tej grupy pacjentów.

- Przynależność do towarzystwa pozwala na wymianę doświadczeń, dzielenie się obserwacjami, informacjami zdobytymi podczas kursów czy konferencji, propagowanie osiągnięć naukowych z tej dziedziny. Wspólnym mianownikiem jest szeroko pojęta edukacja diabetologiczna - podkreśla prof. Agata Bronisz.

Zastępcą przewodniczącej Opolskiego Oddziału PTD została lek. Elwira Cyrys-Świtała (ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii), sekretarzem - dr n. med. Anna Rostropowicz-Honka, skarbnikiem - lek. Anna Jendrosek; w komisji rewizyjnej zasiadają: lek. Ryszard Morisson, lek. Sławomir Rak, lek. Agnieszka Ochab (wszyscy z USK w Opolu).

 

 

Przewiń do góry