Jubileuszową konferencję szkoleniowo-naukową organizuje 7-8 października w Prószkowie Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Data publikacji:
03/10/2022

Wiesława Grabska, Bernardeta Reiman i Katarzyna Kaźmierczak, pielęgniarki intensywnej opieki i bloku operacyjnego USK, współorganizatorki konferencji.

Na zdjęciu: Wiesława Grabska, Bernardeta Reiman i Katarzyna Kaźmierczak, pielęgniarki intensywnej opieki i bloku operacyjnego USK, współorganizatorki konferencji. 

- Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią wracamy do organizacji cyklicznej konferencji, jubileuszowej, dziesiątej. M.in. podzielimy się na niej swoimi doświadczeniami z pracy w czasie pandemii COVID-19 - mówi Katarzyna Kaźmierczak, nowa przewodnicząca Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków USK w Opolu.

- Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy pielęgniarki, ale także lekarzy anestezjologów. Będą mówić np. o Regionalnym Centrum ECMO, działającym w naszym szpitalu, w którym leczeni byli chorzy ze skrajną niewydolnością oddechową, z powodu zakażenia koronawirusem - dodaje Katarzyna Kaźmierczak. 

- Oddział Opolski PTPAiIO został powołany w 2009 r. Obecnie liczy ponad 60 członków ze szpitali z całego województwa, a w porównaniu do skali regionu, jest jednym z najliczniejszych - zaznacza Wiesława Grabska, jedna z założycielek, dotychczasowa przewodnicząca oddziału, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK w Opolu.

W br. do nowego kierownictwa zostali wybrani także: Joanna Szaporów (z USK), Patrycja Szczerbińska, Katarzyna Tomczyk (obydwie z Opolskiego Centrum Onkologii), Aleksandra Kaczmar (z Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu), a do komisji rewizyjnej: Marzena Brożek, Katarzyna Herman (obydwie z USK) i Ryszard Szulc.

- Celem towarzystwa jest konsolidowanie naszego środowiska oraz wymiana wiedzy. Przedstawiciele PTPAiIO należą do komitetów naukowych i grup roboczych, opracowujących procedury, zalecenia i rekomendacje dotyczące różnych obszarów działania pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Nawiązują także współpracę z innymi towarzystwami oraz pomagają w rozwiązywaniu problemów, zgłaszanych przez pielęgniarki zrzeszone w towarzystwie. Są też członkami organizacji międzynarodowych, np. m.in. World Federation of Critical Care i Nurses (międzynarodowej federacji składającej się z krajowych stowarzyszeń pielęgniarek ICU, czyli oddziałów intensywnej terapii sponad 40 krajów) - podaje Katarzyna Kaźmierczak. - Regionalnie chcemy również nawiązać współpracę z uczelniami kształcącymi pielęgniarki, żeby zachęcić absolwentów do podejmowania pracy na naszych oddziałach.

W USK pielęgniarki i pielęgniarze anestezjologiczni i intensywnej opieki pracują głównie w dwóch oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (dla dzieci i noworodków oraz dorosłych), kardiochirurgii, neurochirurgii, bloku operacyjnym i w pracowniach diagnostycznych.     

Nowa przewodnicząca Oddziału Opolskiego PTPAiIO w zawodzie pracuje od 1988 r., od początku w intensywnej terapii, funkcję pielęgniarki oddziałowej w WCM/USK pełni od 2007 r.

 

Przewiń do góry