Dr hab. n. med. Tomasz Porażko, prof. Uniwersytetu Opolskiego, kierownikiem Oddziału i Kliniki Nefrologii

Data publikacji:
20/10/2022

Tomasz Porażko doktorem habilitowanym nauk medycznych W uniwersyteckim szpitalu, a wcześniej WCM, prof. Tomasz Porażko pracuje od 2011 r. W czerwcu br. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, m.in. za opracowanie nowatorskiej metody wczesnego wykrywania zakażeń, których źródłem jest cewnik do dializ. Od września kieruje Oddziałem Nefrologii.

- Oddział Nefrologii USK w Opolu, jest jedyną tego typu placówką na Opolszczyźnie, która zapewnia, chorym kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń nerek. Stacja dializ naszego ośrodka leczy hemodializą i dializą otrzewnową ponad 100 pacjentów oraz zapewnia stały dostęp do tej formy leczenia, w trybie pilnym dla wszystkich jej potrzebujących. Poradnia nefrologiczna, udziela setek porad rocznie mieszkańcom Opola i regionu - opisuje prof. Porażko.

- Mam zaszczyt kierować zespołem oddziału, gronem lekarzy, pielęgniarek, opiekunek i personelu pomocniczego, oddanych pracy z chorymi. Mam poczucie, że jesteśmy w pewnym sensie rodziną. Powstały w 2018 r Wydział Lekarski, Uniwersytetu Opolskiego, umożliwił dalszy rozwój naszej kadry, uczymy młodych adeptów sztuki medycznej, a także prowadzimy badania naukowe – kontynuuje profesor.

Dyplom lekarza medycyny na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Tomasz Porażko uzyskał w 1998 r. W 2005 r. obronił na macierzystej uczelni doktorat, w oparciu o rozprawę „Ocena wpływu fetuiny - A oraz innych czynników reakcji zapalnej na elastyczność ściany tętnic u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek”. W 2007 r. uzyskał specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w 2010 r. - z nefrologii.

Cykl publikacji „Cewniki tunelowane w przewlekłej hemodializie - nowe metody rozwiązywania trudnych problemów" były podstawą do nadania Tomaszowi Porażko w czerwcu br. stopnia doktora habilitowanego. Autor nowatorskiej metody wczesnego wykrywania zakażeń, których źródłem jest cewnik do dializ, uzyskał też tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Opolskiego. W rozwoju zawodowym opolskiego nefrologa wspierali wybitni fachowcy: śp. prof. dr hab. n. med. Jakub Kuźniar, prof. dr hab. n. med. Wacław Weyde, prof. dr. hab. n. med. Marian Klinger, jako kierownik uniwersyteckiej kliniki w Opolu.

Jako pracownik naukowy i wykładowca prof. Tomasz Porażko w latach 2000 - 2008 pracował w Katedrze i Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej AM we Wrocławiu, następnie (2008 - 2011) w Central University Hospitals, Manchester Royal Infirmary w Wielkiej Brytanii, od 2016 r. związany jest z opolskimi uczelniami: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu i następnie Uniwersytetem Opolskim (od 2018 r. na Wydziale Lekarskim, w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrologii).

Na całość dotychczasowego dorobku naukowego prof. Porażko składają się 22 publikacje (693 punkty w klasyfikacji MNiSW; współczynnik oddziaływania (IF) 41,751; wg. bazy Web of Science Core Collection - cytowane 210 razy, wskaźnik Hirscha 9). Tomasz Porażko jest też autorem prezentacji na kongresach krajowych i międzynarodowych.

Za działalność naukową opolski nefrolog był kilkukrotnie nagradzany, m.in. jako młody autor na kongresie w Glasgow, Nagrodą Zespołową I stopnia JM Rektora UM we Wrocławiu za publikacje z dziedziny dostępu naczyniowego do dializ, Nagrodą Zespołową Ministra Zdrowia za publikację nt. wpływu cytokiny IL-18 na uszkodzenie naczyń u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek.
Tomasz Porażko jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Amerykańskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Przewiń do góry