Poradnia kardiologiczna

icotel_0.png Telefony kontaktowe

Rejestracja i rezygnacja z wizyt
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30 

77 45 20 360

infoicon.pngCharakterystyka 

Poradnie Kardiologiczne realizują:

 • w ramach Poradni Konsultacyjnej - ambulatoryjną diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami układu krążenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • w ramach Poradni Kardiologicznej Opieki Skoordynowanej dla Pacjentów po Zawale Serca (KOS) - opiekę nad pacjentami po zawale serca w ramach kardiologicznej opieki skoordynowanej,
 • w ramach Poradni Zaburzeń Rytmu Serca - konsultacje w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca, kwalifikację do zabiegów elektrofizjologicznych, kontrolę wszczepionych urządzeń (stymulatorów, kardiowerterów/defibrylatorów, urządzeń resynchronizujących),
 • w ramach Poradni Lipidowej - konsultacje w zakresie diagnostyki zaburzeń lipidowych (cholesterol/trójglicerydy), szczególnie u pacjentów, którzy w trakcie dotychczasowego leczenia nie osiągnęli celów terapeutycznych

Poradnia Kardiologiczna Konsultacyjna prowadzi pełną diagnostykę nieinwazyjną układu krążenia. W poradni wykonywane są:

 • elektrokardiogram spoczynkowy,
 • elektrokardiograficzny test wysiłkowy,
 • 24-godzinne monitorowanie ekg metodą Holtera,
 • badanie echokardiograficzne,
 • echokardiograficzny test dobutaminowy,
 • echokardiograficzne badanie przezprzełykowe,
 • 24-godzinne automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi,
 • testy pochyleniowy i stymulacja przezprzełykowa.

Poradnia pełni także funkcję konsultacyjną dla chorych kierowanych na badania z oddziałów wewnętrznych szpitali z terenu województwa opolskiego. 

Poradnia Kardiologicznej Opieki Skoordynowanej dla Pacjentów po Zawale Serca (KOS) zajmuje się multidyscyplinarnie prowadzeniem i rehabilitacją pacjentów po przebytym zawale serca. W skład zespołu terapeutycznego wchodzą: lekarz, pielęgniarka, dietetyk kliniczny, fizjoterapeuta i psycholog.

Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca zajmuje się leczeniem zaburzeń rytmu i przewodnictwa serca. Do zadań tej poradni należy również kwalifikowanie chorych do wszczepienia urządzeń stymulujących i zabiegów ablacji. W poradni prowadzona jest kontrola już wszczepionych urządzeń: rozruszników serca, kardiowerterów / defibrylatorów (ICD), układów resynchronizujących.

Poradnia Lipidowa zajmuje się leczeniem zaburzeń lipidowych (wysokie poziomy cholesterolu i trójglicerydów), szczególnie u pacjentów, którzy w trakcie dotychczasowego leczenia nie osiągnęli celów terapeutycznych. Pacjent, kierowany do tej poradni, powinien otrzymać od lekarza prowadzącego (np. rodzinnego lub kardiologa) skierowanie do Poradni Kardiologicznej, z adnotacją „leczenie zaburzeń lipidowych” lub z kodem E78.


lokalizacja.png Lokalizacja

Poradnia Kardiologiczna Konsultacyjna i Poradnia Lipidowa znajdują się na niskim parterze w budynku C (wejście pod estakadą SOR)

Poradnia Kardiologicznej Opieki Skoordynowanej dla Pacjentów po Zawale Serca (KOS) znajduje się na poziomie nr 1 w budynku B, gab. 233, 234, 234  (na terenie Zakładu Rehabilitacji).

Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca znajduje się na poziomie nr -1, budynek A, gabinet nr  6 (dawny punkt szczepień).

 

mapka_szpital_pogladowa.jpeg

Przewiń do góry