Informacja dotycząca odwiedzin pacjentów

Data publikacji:
29/12/2022

Aktualne zasady odwiedzin pacjentów w oddziałach. Z powodu sytuacji epidemicznej do odwołania wprowadzone zostaje ograniczenie liczby odwiedzających do jednej osoby w jednym czasie. Odwiedzający są zobowiązani do osłonięcia nosa i ust maseczką oraz dezynfekcji rąk przed i po wizycie u chorego. Osoby z objawami infekcji nie mogą odwiedzać pacjentów.

Wprowadzone od 28 grudnia 2022 r. zasady:

  1. odwiedziny na szpitalnych oddziałach USK w Opolu mogą się odbywać z ograniczeniem liczby odwiedzających do 1 osoby jednoczasowo do pacjenta,
  2. odwiedzający pacjentów są zobowiązani do przestrzegania zasad sanitarnych obowiązujących w USK w Opolu tj.:
    - zabezpieczenia ust i nosa maseczką,
    - dezynfekcji rąk przed wejściem do oddziału i po wyjściu z oddziału,
  3. zabronione jest odwiedzanie pacjentów USK w Opolu przez osoby z objawami infekcji.

W przypadku pacjenta izolowanego o możliwości odwiedzin decyduje kierownik/ordynator oddziału lub lekarz dyżurny. Zasady zastosowania zabezpieczenia osoby odwiedzającej podczas takiej wizyty muszą być uzgodnione z personelem oddziału.

Przypominamy też, że od 14 grudnia br. w Oddziale Chorób Wewnętrznych z pododdziałami oraz w Oddziale Urologii odwiedziny są możliwe za zgodą kierowników oddziałów lub lekarza dyżurnego.

Wszystkie te decyzje podjęto w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, osób odwiedzających i personelu USK w Opolu, w związku z aktualną sytuacją epidemiczną.

 

Przewiń do góry