W mijającym roku zrealizowaliśmy inwestycje za ponad 62,5 mln zł i rozszerzyliśmy działalność medyczną

Data publikacji:
29/12/2022

Wejście główne po modernizacji.Uruchomione Centrum Naukowo-Badawcze, zmodernizowana centralna rejestracja i wejście główne oraz punkt pobrań w laboratorium, rozbudowana poczta pneumatyczna, doposażone w nowy sprzęt oddziały i poradnie - tak zmienił się w 2022 r. nasz szpital. W realizowanych programach zdrowotnych udział wzięło ponad 1600 mieszkańców.

- Dzięki pozyskaniu zewnętrznego finansowania w wysokości ponad 62,5 mln zł miniony rok był dla nas bardzo ważny z punktu widzenia zrealizowanych inwestycji i rozwoju szpitala jako jednostki wielospecjalistycznej i klinicznej - podkreśla Dariusz Madera, dyrektor generalny.

Przecięcie wstęgi podczas otwarcia Centrum Naukowo-Badawczego USK w Opolu.

40 mln zł kosztowało utworzenie i wyposażenie Centrum Naukowo-Badawczego do prowadzenia projektów z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Sfinansowano je z unijnego programu regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, grantu Agencji Badań Medycznych i budżetu państwa (dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki).

Nowy rezonans w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Dodatkowo 11,5 mln zł szpital pozyskał z Ministerstwa Zdrowia na doposażenie w sprzęt, m.in. nowy rezonans magnetyczny za 7 mln zł, czy jedyną w województwie, wyposażoną w inkubator, karetkę N do transportu noworodków, za 1,1 mln zł.

Przecięcie wstęgi podczas oficjalnego oddania angiografu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Kolejne 11 mln zł z unijnego programu od marszałka województwa pozwoliło m.in. na zakup nowego angiografu do wykonywania badań i zabiegów naczyniowych oraz sfinansowanie trzech programów zdrowotnych (pod kątem wykrywania raka jelita grubego, przeciwdziałania nadwadze i otyłości oraz rehabilitacji kardiologicznej), w których w 2022 r. udział wzięło ponad 1600 osób.

Piknik profilaktyczny "STOP dla raka jelita grubego" w Opolu.

- Realizując takie programy uzupełniamy zakres naszej działalności stricte leczniczej. Naszym celem jest ratowanie życia i prowadzenie skutecznej hospitalizacji, ale także zachęcanie mieszkańców do zapobiegania powstawaniu chorób, troski o zdrowie na etapie, kiedy ono jeszcze nie szwankuje - wskazuje dyrektor generalny Dariusz Madera i podaje, że łącznie podczas realizacji tych programów przebadano niemal 3800 osób.

Szpital zabiega też systematycznie o poprawę warunków leczenia pacjentów i pracy personelu.

Centralna Rejestracja po modernizacji.

W 2022 r. oddano do użytku zmodernizowane wejście główne i centralną rejestrację, wyposażoną w elektroniczny system kolejkowy, wprowadzony także w poradniach. Całość dostosowano dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Nowe wyposażenie w zmodernizowanych punktach pobrań laboratorium.

Zmodernizowano też punkt pobrań w laboratorium, rozbudowano system poczty pneumatycznej do przesyłania próbek badań z oddziałów do laboratoriów.

Statystyki na koniec listopada wskazują, że liczba leczonych w USK w 2022 r. pacjentów w będzie wyższa niż rok wcześniej. Przez 11 miesięcy br. na oddziały szpitalne przyjętych zostało 22,5 tys. osób, podczas gdy w całym 2021 r. - o 1 tys. mniej. Liczba przyjętych na SOR sięgnęła 46 tys., podczas gdy w 2021 r. było to 43,6 tys.

- Z roku na rok, dzięki doskonaleniu kadry i doposażeniu w sprzęt, rozszerzamy zakres działalności medycznej - komentuje dyrektor ds. lecznictwa dr n. med. Andrzej Kucharski.

Zespół na bloku operacyjnym po pierwszej w USK operacji wszczepienia implantu ślimakowego.

- W 2022 r. nasz zespół, kierowany przez prof. Krzysztofa Morawskiego, wdrożył program wszczepień implantów ślimakowych u dzieci i dorosłych. Nowe, unikalne w skali kraju i świata, rozwiązania wprowadzają m.in. kardiolodzy. To w naszym szpitalu opracowano małoinwazyjną metodę zamykania tętnicy dla dostępu podobojczykowego, wykorzystywaną przy zabiegach implantacji zastawki aortalnej i pompy wspomagającej pracę serca. Małoinwazyjne techniki wprowadzili też w minionym roku kardiochirurdzy, chirurdzy dziecięcy czy urolodzy. Rozwijamy się także w dyscyplinach niezabiegowych: endokrynologii, diabetologii czy alergologii. Dzięki temu mieszkańcy województwa zyskują dostęp do specjalistycznych badań i leczenia na miejscu, a naszą placówkę wybierają pacjenci z całego kraju - wskazuje dyrektor Kucharski.

Nowe poradnie POZ w budynku USK.

I przypomina, że dzięki współpracy z miastem Opole w pomieszczeniach USK spółka Centrum Zdrowia uruchomiła poradnie podstawowej opieki zdrowotnej. - Dzięki temu w jednym miejscu zapewniamy szerszy zakres świadczeń – podsumowuje dyrektor Kucharski.

Przewiń do góry