Przegląd kalendarza z 2022 roku w naszym szpitalu. Co się działo w kolejnych miesiącach?

Data publikacji:
02/01/2023

Styczeń

Ewa Gawrylak-Dryja i Renata Mond-Paszek ze świadectwem potwierdzającym wysoką jakość badań, wykonywanych w laboratorium USK.

Certyfikat dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Świadectwo z najwyższymi ocenami "bardzo dobrymi" Zakładowi Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Opolu wystawił Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

 

Zespół Zakładu Mikrobiologii ze świadectwem potwierdzającym najwyższą jakość wykonywanych badań.

Kolejna dobra wiadomość: Zakład Mikrobiologii ze świadectwem Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych. Wystawione przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej świadectwo oznacza dla pacjentów wysoką wiarygodność i jakość badań wykonywanych w tym zakładzie.

 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski

Wprowadzenie nowych technologii i metod leczenia zapowiedział kierownik Oddziału Laryngologii, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski. -  Moim celem jest rozwinięcie spectrum działań związanych z uchem, słuchem i narządem równowagi, m.in. przez wdrożenie nowych operacji ucha, jak też programu wszczepów implantów ślimakowych - mówił profesor, kierujący także Kliniką Otolaryngologii Uniwersytetu Opolskiego.

 

Serenadowy kącik zabaw dla dzieci.

Dzięki głosom pacjentów i internautów USK znalazł się w gronie 5 szpitali w kraju, które wygrały "Serenadowe kąciki zabaw dla dzieci" SM Spomlek.

 

Luty

Zabieg okulistyczny.

O pierwszych przeprowadzonych w USK zabiegach równoczesnej korekcji zaćmy i astygmatyzmu poinformowali okuliści. - Komfort życia pacjentów poprawia się podwójnie. Dzięki zastosowaniu soczewki torycznej mamy możliwość regulacji tych dwóch wad jednocześnie - wyjaśniał wyjaśnia dr n. med. Rafał Pławszewski, kierownik Oddziału Okulistyki.

 

Zespół USK koordynujący prace szpitala w zakresie uzyskania akredytacji.

USK uzyskał certyfikat ministra zdrowia potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego. - Poprawiliśmy wcześniejszy wynik, co w czasie pandemii - jak podkreślali wizytatorzy - nie było proste. Tym większy nasz sukces - komentował Dariusz Madera, dyrektor generalny szpitala.

 

Wizualizacja centralnej rejestracji po modernizacji.

Plany inwestycyjne szpitala na 2022 rok zakładały m.in. finalizację projektów Centrum Badań i Innowacji i Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, modernizację wejścia głównego i centralnej rejestracji oraz punktu pobrań w laboratorium, a także rozbudowę systemu poczty pneumatycznej.

 

Marzec

Operacja wszczepienia implantu ślimakowego.

O pierwszej w województwie opolskim operacji wszczepienia implantu ślimakowego poinformował na konferencji prasowej prof. dr. hab. n. med. Krzysztof Morawski, kierujący zespołem, który przeprowadził zabieg. Niespełna 3-letni pacjent został wypisany ze szpitala już w drugiej dobie po zabiegu.  

 

Załadowywanie darów dla ukraińskich lekarzy na samochód.

Transport darów - artykułów medycznych i leków - trafił do partnerskiego szpitala w Ukrainie. We współpracy z kontrahentami, firmami partnerskimi, pracownikami szpitala i innymi osobami fizycznymi USK w Opolu zorganizował zbiórkę artykułów medycznych dla Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankiwsku i tamtejszego szpitala kardiologicznego.

 

Prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka

Prof. dr hab. n. med. Marek Gierlotka, kierownik Oddziału Kardiologii w USK i uniwersyteckiej Kliniki Kardiologii, nagrodzony za działalność naukową przez premiera RP

 

Serenadowy kącik zabaw dla dzieci.

Spółdzielnia Mleczarska Spomlek przekazała USK "Serenadowy kącik zabaw dla dzieci". Stanął w holu poradni specjalistycznych, w których przyjmowani są najmłodsi pacjenci.

 

Dyrektor generalny Dariusz Madera.

Dyrektor generalny szpitala Dariusz Madera na "Liście 100" Pulsu Medycyny. To zestawienie osób, które przyczyniły się w 2021 roku do poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

 

Laury Umiejętności i Kompetencji za 2021 r. Nagrodzeni pracownicy USK z dyrekcją.

Troje pracowników USK nagrodzonych "Laurami Umiejętności i Kompetencji" za 2021 rok. Platynowy laur otrzymał kardiolog dr. hab. n. med. Jerzy Sacha, złoty - naczelna pielęgniarka Maria Grzeczna, a srebrny – pielęgniarka epidemiologiczna Katarzyna Sołtys-Bolibrzuch. Tytuły za 2021 r. przyznała kapituła powołana przez Opolską Izbę Gospodarczą.

 

Szpital tymczasowy prowadzony przez USK w Opolu w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym.

Blisko 2 tys. pacjentów przyjęto przez 15 miesięcy funkcjonowania Tymczasowego Szpitala Covid-19 w Opolu, działającego pod patronatem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. 31 marca szpital w CWK zakończył działalność.

 

Kwiecień

IMG_4015.jpeg

Drugi transport darów medycznych został przekazany do szpitala w Iwano-Frankiwsku w objętej wojną Ukrainie.

 

Zabieg wszczepienia rozrusznika bezelektrodowego na sali operacyjnej w USK.

Pierwszy w regionie zabieg wszczepienia bezelektrodowego stymulatora serca wykonali kardiolodzy. To alternatywa dla pacjentów, u których zastosowanie tradycyjnego urządzenia jest niemożliwe.

 

Konferencje kardiologiczne w teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Ponad 600 uczestników wzięło udział stacjonarnie i online w 85. Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i XIV Konferencji „Kardiologii Polskiej”. Ich organizatorami były Klinika i Oddział Kardiologii Uniwersytetu Opolskiego i USK. M.in. omawiano na nich wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ogłoszone w 2021 roku.

 

Kardiologiczny zabieg usunięcia wegetacji.

Kardiolodzy poinformowali o przeprowadzeniu pierwszego w Polsce zabiegu usunięcia patologicznych struktur z jam serca bez otwierania klatki piersiowej. - Takich zabiegów, jak wynika z piśmiennictwa, wykonano dotychczas kilkadziesiąt na świecie. My przeprowadziliśmy pierwszy w Polsce zabieg na natywnej zastawce trójdzielnej - podał dr hab. n. med. Jerzy Sacha, koordynator Pracowni Hemodynamiki w USK.

 

Maj

Prof. Agata Chobot na konferencji w Barcelonie.

Opolski ośrodek diabetologii dziecięcej uzyskał przedłużenie certyfikatu przynależności do sieci SWEET. To potwierdzenie, że leczenie małych pacjentów prowadzone jest w USK na światowym poziomie. - Jesteśmy ośrodkiem referencyjnym międzynarodowego rejestru, który zrzesza obecnie 126 podmiotów z całego świata pod wspólnym szyldem przestrzegania międzynarodowych zaleceń głównej organizacji zajmującej się diabetologią dziecięca, czyli ISPAD - wyjaśniała dr hab. n. med. Agata Chobot, kierownik Oddziału Pediatrii USK w Opolu, prof. Uniwersytetu Opolskiego.

 

Prof. Agata Chobot (z lewej) i lek. Olga Kamińska - Jackowiak na oddziale Pediatrii.

Prowadzenie badań nad wpływem cukrzycy na uszkodzenia słuchu u chorujących na nią dzieci i młodzieży zapowiedziała lek. Olga Kamińska-Jackowiak, która przedstawiła swój projekt podczas elitarnej Międzynarodowej szkoły dla młodych naukowców ISPAD

 

Prof. Grzegorz Oszkinis, kierownik Oddziału i Kliniki Chirurgii. .

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis współorganizatorem międzynarodowej konferencji ICARUS z zakresu chirurgii naczyniowej.  - To okazja do wymiany doświadczeń międzynarodowych o najnowszych sposobach diagnostyki i leczenia oraz prezentacji trudnych przypadków zabiegów wewnątrznaczyniowych - wyjaśniał kierownik uniwersyteckiej kliniki i oddziałów chirurgii.

 

Dr n. o. zdrowiu Edyta Stasiak, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Nefrologii

Prelekcję o hemodializoterapii w województwie opolskim podczas święta zawodowego pielęgniarek i położnych przedstawiła pielęgniarka oddziałowa nefrologii dr n. o zdr. Edyta Stasiak. Był to temat jej pracy doktorskiej, obronionej w 2021 roku

 

Alessandro Di Risio, Joaquim Tinoco Ferreira i prof. Grzegorz Oszkinis.

Anestezjolog Joaquim Tinoco Ferreira z Portugalii i pielęgniarz Alessandro Di Risio z Włoch gościli w USK w ramach międzynarodowego programu wymiany pracowników sektora ochrony zdrowia HOPE, koordynowanego przez The European Hospital and Healthcare Federation.

 

Czerwiec

Dariusz Madera, dyrektor generalny szpitala.

Dariusz Madera kontynuuje kierowanie szpitalem. Został powołany przez rektora Uniwersytetu Opolskiego na dyrektora generalnego na podstawie oceny komisji konkursowej

 

Prof. dr hab. n. med. Marian Klinger

Współpracujący z USK nefrolog i specjalista chorób wewnętrznych prof. dr hab. n. med. Marian Klinger został laureatem Nagrody im. prof. Franciszka Kokota.

 

Tomasz Porażko doktorem habilitowanym nauk medycznych

Nefrolog Tomasz Porażko uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. To osiągnięcie naukowe oparte na ponad 20-letnim doświadczeniu zawodowym i prowadzonych badaniach w zakresie wykonywania zabiegów implantacji cewników tunelowanych, utrzymaniu prawidłowej ich czynności oraz zapobieganiu i leczeniu powikłań, związanych z tym typem dostępu do naczyń do hemodializy

 

Konferencja na temat zagrożeń epidemiologicznych.

Aktualne zagrożenia epidemiologiczne i podsumowanie epidemii koronawirusa - to najważniejsze zagadnienia omówione podczas konferencji organizowanej przez pielęgniarkę epidemiologiczną i wojewódzkiego konsultanta ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego Katarzynę Sołtys-Bolibrzuch wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu.  

 

Sprzęt dla Oddziału AiIT sfinansowany z puli Ministerstwa Zdrowia.

Nowy sprzęt trafił do USK: do małoinwazyjnych zabiegów kardiochirurgicznych i mierzenia zapotrzebowania energetycznego pacjentów oddziału intensywnej terapii.

 

Konferencja prasowa z okazji 5-lecia USK.

Jubileusz 5-lecia szpitala pod skrzydłami Uniwersytetu Opolskiego. Podsumowaliśmy funkcjonowanie szpitala uniwersyteckiego, pokazaliśmy ostatnie inwestycje, przygotowaliśmy specjalne wydanie "Indeksu" UO

 

Charytatywny rajd rowerowy CH Turawa Park.

Prawie 19 tys. zł zgromadzili organizatorzy jubileuszowego X Charytatywnego Rajdu Rowerowego CH Turawa Park. Pieniądze przekazali na doposażenie jedynej w województwie Poradni Okulistyki Dziecięcej w USK.

 

Hotele dla owadów przekazane do umieszczenia na terenie USK.

Hotele dla owadów i kolorowanki o owadach przekazali darczyńcy nam z Fundacji VACO i firmy VACO Reatil.

 

Zabieg kardiochirurgiczny z wykorzystaniem toru endowizyjnego.

Kardiochirurdzy z USK wykonują zabiegi małoinwazyjne, korzystając z endoskopowego toru wizyjnego.

 

Lipiec

Część zespołu oddziału neurochirurgii.

25 lat Oddziału Neurochirurgii. 

 

Dr hab. n. med. Zenon Brzoza, kierownik pododdziału i uniwersyteckiej kliniki, prof. UO.

Dr hab. n. med Zenon Brzoza współautorem opracowania polskiej wersji kwestionariusza oceny kontroli objawów przewlekłej pokrzywki.  - Opublikowaliśmy wyniki naszych badań poświęconych walidacji i adaptacji do polskich warunków opracowanego w Niemczech kwestionariusza UCT (Urticaria Control Test), umożliwiającego wymierną ocenę stopnia kontroli objawów chorobowych w pokrzywce przewlekłej - wyjaśnia prof. UO, kierownik Pododdziału Alergologii w USK i uniwersyteckiej Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii, Endokrynologii i Gastroenterologii.

 

Studentki SKN Alergos z opiekunem lek. Łukaszem Moosem i kierownikiem kliniki dr hab. n. med. Zenonem Brzozą, prof. UO.

Studentki ze SKN „Alergos”, pod opieką lekarzy z UO i USK, szukały odpowiedzi na pytanie, czy palenie papierosów zapobiega ciężkim reakcjom alergicznym na jad owadów błonkoskrzydłych. Wyniki badań przedstawiły na konferencji w Gdańsku i zajęły II miejsce.

 

Transmisja zabiegu kardiologicznego online z USK do Stanów Zjednoczonych.

Kardiolodzy przekazali informację o skomplikowanym zabiegu na naczyniach wieńcowych, który był transmitowany z USK online do USA.

 

Pacjenci prof. Krzysztofa Morawskiego z przedstawicielami Fundacji Salut i przedstawicielami szpitala podczas brefingu prasowego.

Pod opieką prof. Krzysztofa Morawskiego, kierownika uniwersyteckiej Kliniki Otorynolaryngologii i oddziału USK w Opolu, są żołnierze poszkodowani podczas rozminowywania terenu w Kuźni Raciborskiej w 2019 r. To efekt współpracy z Fundacją „Salut” z Katowic.

 

Podpisanie umowy o współpracy z OKS Odra Opole.

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Dariusz Madera i prezes OKS Odra Opole Tomasz Lisiński podpisali umowę o współpracy w zakresie profilaktyki i zabezpieczenia medycznego piłkarzy

 

Sierpień

Dr hab. n. med. Agata Chobot i wojewoda opolski Sławomir Kłosowski

Dr hab. n. med. Agata Chobot, prof. UO, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

 

Otwarcie przychodni POZ.

Miejska przychodnia POZ została uruchomiona w budynku USK

 

Piknik stop dla raka jelita grubego.

Podczas zorganizowanego w ostatni weekend sierpnia na terenie CH Turawa Park pikniku dla zdrowia "STOP dla raka jelita grubego" zachęcaliśmy do korzystania z badań profilaktycznych i prowadzenia zdrowego stylu życia

 

Karetka zespołu transplantacyjnego przez USK.

600 tys. zł USK otrzymał z Ministerstwa Zdrowia za zaangażowanie w Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. To pieniądze na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którego zespół zajmuje się kwalifikacją, opieką i przygotowaniem dawców do pobrania narządów.

 

Wrzesień

Dyrektor generalny odbiera dyplom za wyróżnienie w konkursie "Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom".

USK wyróżniony w konkursie "Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom" organizowanym przez Politechnikę Opolską we współpracy z WUP w Opolu i OCRG

 

Zespół kardiologów i kardiochirurgów podczas zabiegu.

Zespół z USK opracował nową małoinwazyjną metodę zamykania tętnicy dla dostępu podobojczykowego. Jej opis i zapis wideo zostały opublikowane w najbardziej prestiżowym amerykańskim czasopiśmie z zakresu kardiologii inwazyjnej.

 

Sybilla Fusiarz, prezes Stowarzyszenia Ambasada Sukcesu i dr n. med. Jerzy Jakubiszyn, z-ca kierownika Oddziału Laryngologii.

Oddział Laryngologii współorganizatorem kongresu poświęconego chorobom rzadkim u dzieci. W panelu medycznym o rurce tracheostomijnej i tracheotomii u dzieci mówił dr n. med. Jerzy Jakubiszyn, zastępca kierownika Oddziału Laryngologii, a o terapii logopedycznej dzieci z chorobami rzadkimi neurologopeda Alicja Wojakowska.

 

Obrazy Elizy Różowicz dla oddziału pediatrii.

Kolorowe obrazy dla Oddziału Pediatrii przekazała Fundacja Spartanie Dzieciom i autorka Eliza Różowicz. - Od kilku lat wspieramy oddział, fundując zabawki, ostatnio tablicę interaktywną, a dziś przekazujemy obrazy jednej z naszych członkiń oraz zestawy do prac plastycznych dla dzieci - mówił Adam Król. 

 

Stanowisko badania poziomu cukru na Dniu Serca.

Dzień Serca. Opolska ścieżka profilaktyki sercowo-naczyniowej. Kolejna akcja profilaktyczno-edukacyjna USK.

 

Dr hab. n. med. Agata Bronisz

Z inicjatywy dr hab. n. med. Agaty Bronisz, kierownik Pododdziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii USK w Opolu i prof. Uniwersytetu Opolskiego, powołano Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z siedzibą w USK w Opolu

 

Gala konkursu "Zdrowa Przyszłość - Inspiracje". Dyrektor generalny odbiera dyplom.

Sukces USK w ogólnopolskim konkursie "Zdrowa Przyszłość - Inspiracje". Za wykorzystywanie holografii w zabiegach kardiologicznych zdobyliśmy 5. miejsce w kategorii „Innowacje w szpitalu - medycyna - nowatorskie metody leczenia”. W kategoriach „Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia” oraz „Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników” znaleźliśmy się wśród finalistów.

 

Październik

Wiesława Grabska, Bernardeta Reiman i Katarzyna Kaźmierczak, pielęgniarki intensywnej opieki i bloku operacyjnego USK, współorganizatorki konferencji.

Po "covidowej" przerwie jubileuszową konferencję szkoleniowo-naukową zorganizował Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. - Dzielimy się doświadczeniami z pracy w czasie pandemii COVID-19 - mówiła Katarzyna Kaźmierczak, nowa przewodnicząca Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków USK w Opolu.

 

Doktorzy Clowni z upominkami na Oddziale Pediatrii.

W pierwszy piątek października - Światowy Dzień Uśmiechu - najmłodszych pacjentów w USK odwiedzili "doktorzy clowni" z Fundacji Dr Clown Region Opolszczyzna. Obdarowali dzieci i młodzież uśmiechami i prezentami

 

Kierownictwo chirurgii w USK: (od lewej): dr n. med. Jacek Hobot, dr Małgorzata Ziółkowska, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis.

Chirurdzy zapowiedzieli rozszerzenie zabiegów o onkologiczne. Dotychczas były one wykonywane w ramach ostrego dyżuru, najczęściej u pacjentów z powikłaniami choroby onkologicznej.

 

Ewa Ledwoń

Projekt badawczy edukatorki diabetologicznej i pielęgniarki z USK Ewy Ledwoń: szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli, gdzie uczęszczają dzieci z cukrzycą typu 1.

 

Oddział chorób wewnętrznych.

USK pozyskał osobne finansowanie na leczenie endokrynologiczne na oddziale. W planach uruchomienie poradni i programów lekowych.

 

Dr hab. n. med. Agata Chobot, kierownik oddziału i kliniki pediatrii

Dr hab. n. med. Agata Chobot, kierownik Oddziału i Kliniki Pediatrii, prof. UO, w Radzie Doradczej ISPAD, największego towarzystwa naukowego, zajmującego się cukrzycą dzieci, młodzieży i młodych dorosłych

 

Tomasz Porażko doktorem habilitowanym nauk medycznych

Dr hab. n. med. Tomasz Porażko, prof. UO, kierownikiem Oddziału Nefrologii w USK i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrologii UO.

 

Konferencja na Politechnice Opolskiej.

Lekarze z USK uczestniczyli jako prelegenci w  4. konferencji IC BCI 2021-2022, o połączeniu mózg-komputer, na Politechnice Opolskiej. Dr hab. n. med. Dariusz Łątka, prof. UO i lek. Jacek Chowaniec z Oddziału i Kliniki Neurochirurgii USK/UO mówili o "Resekcji chirurgicznej nowotworów OUN (ośrodkowego układu nerwowego) - nowoczesnych technikach poprawiających jej bezpieczeństwo", a dr n. med. Katarzyna Sznajder, kierownik Zakładu Klinicznego Diagnostyki Obrazowej USK/UO - o współczesnych możliwościach neuroobrazowania.

 

Spektakl w teatrze im. Jana Kochanowskiego.

Marszałek i zarząd województwa opolskiego przychylnie odpowiedzieli na prośbę dyrekcji szpitala i sfinansowali zaproszenia dla pracowników i studentów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego na dodatkowe spektakle "Badania ściśle tajne" do Teatru im. Jana Kochanowskiego.

 

Wyróżnienia dla obecnych i emerytowanych pracowników.

Jubileusz 50-lecia Opolskiej Nefrologii i 25-lecia Oddziału w Wojewódzkim Centrum Medycznym i USK.  Zasłużeni obecni i emerytowani pracownicy otrzymali odznaczenia i statuetki pamiątkowe.  

 

Listopad

Przecięcie wstęgi na oficjalnym oddaniu angiografu.

Nowy angiograf sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego trafił do Zakładu Diagnostyki Obrazowej

 

Wejście na piętro, gdzie znajdują się poradnie specjalistyczne.

Uruchomienie poradni foniatrycznej dla pacjentów z zaburzeniami głosu i mowy

 

Kaseta okularowa dla małych dzieci.

Nowe wyposażenie dla poradni okulistyki dziecięcej z pieniędzy przekazanych przez CH Turawa Park - organizatora charytatywnego rajdu rowerowego  

 

Konferencja dla pielęgniarek i pielęgniarzy środowiska nauczania i wychowania.

Dziecko z cukrzycą w środowisku szkolnym. Konferencja w USK dla pielęgniarek i pielęgniarzy środowiska nauczania i wychowania

 

Przecięcie wstęgi podczas otwarcia Centrum Naukowo-Badawczego USK w Opolu.

Oficjalne otwarcie Centrum Naukowo-Badawczego. Wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny centrum zajmuje się wsparciem kadry naukowej w prowadzeniu badań klinicznych oraz realizacją badań w partnerstwie z firmami. To także ośrodek szkoleniowy dla studentów i miejsce, w którym z badań korzystają pacjenci z województwa opolskiego.

 

Dr hab. n. med. Dariusz Łątka

IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa odbył się w Opolu. Organizowali go opolscy neurochirurdzy.

 

Wręczenie odznaczeń "Zasłużony dla Województwa Opolskiego" podczas zjazdu PTCHK.

Dr n. med. Andrzej Kucharski, dyrektor ds lecznictwa i kierownik oddziału neurochirurgii dr hab. n. med. Dariusz Łątka odznaczeni "Za Zasługi dla Województwa Opolskiego" podczas otwarcia zjazdu naukowego PTChK.

 

Gala plebiscytu Hipokrates 2022.

Pracownicy USK zwycięzcami w wojewódzkim plebiscycie medycznym "Hipokrates 2022", organizowanym przez Nową Trybunę Opolską. Pielęgniarką Roku 2022 została Karolina Lisowska-Zając, a Ratownikiem Medycznym Roku 2022 - Wiktor Kozłowski (na zdjęciu z prawej strony), obydwoje ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

Wolontariusz Fundacji Mam marzenie z pluszowymi misiami na oddziałach dziecięcy USK.

W Dniu pluszowego misia wolontariusze Fundacji Mam Marzenie odwiedzili najmłodszych pacjentów w USK z upominkami - misiami, zebranymi wśród mieszkańców Opola.

 

Grudzień

Kierownictwo USK z rektorem UO i marszałkiem województwa opolskiego.

USK w Opolu w gronie liderów najlepiej zarządzanych szpitali klinicznych i instytutów w Polsce. W kategorii „Instytuty i Szpitale Kliniczne” w 7. edycji rankingu "Liderzy Zarządzania - najlepiej zarządzane szpitale publiczne" Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu zajął 8 miejsce. W rankingu, opracowanym przez BFF Banking Group, oceniana była efektywności ekonomiczna w połączeniu z jakością opieki medycznej.

 

Wszczepienie implantu ślimakowego.

Podsumowanie pierwszego roku realizacji programu wszczepień implantów ślimakowych, pierwszego w województwie opolskim.

 

Mikołaj na oddziałach dziecięcych.

Ho, ho, ho. Mikołaj przyszedł do naszych najmłodszych pacjentów

 

Fartuchy i osłony tarczycy dla pracowników ZDO.

Środki ochrony indywidualnej dla pracowników Zakładu Diagnostyki Obrazowej sfinansowano z funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A.

 

Nowy rezonans w ZDO USK.

Nowy rezonans za niemal 7 mln zł został zainstalowany w Pracowni Rezonansu Magnetycznego Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Każdego dnia z badań w tej pracowni korzysta kilkunastu pacjentów z województwa opolskiego.

 

Endoskopowy tor wizyjny wykorzystywany podczas zabiegu kardiochirurgicznego.

Jubileusz 20-lecia Oddziału Kardiochirurgii. Rocznie zespół oddziału wykonuje ok. 800 zabiegów, a z poradni korzysta ok. 1000-1200 pacjentów. W 2022 r. kardiochirurdzy zaczęli wykonywanie operacji naczyń wieńcowych bez otwierania klatki piersiowej, dzięki użyciu endoskopowego toru wizyjnego.

 

Trzeci transport darów medycznych do Ukrainy.

Trzeci w tym roku transport artykułów medycznych, przygotowany przez nasz szpital razem z partnerami, dotarł do Klinicznego Centrum Kardiologii w Iwano-Frankiwsku. Zakupy tym razem sfinansowano z dotacji przekazanej przez firmę WDB S.A.

 

Ewa Gwarylak-Dryja ze świadectwem.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej kolejny raz zdobył najwyższe nowy na świadectwie wystawionym przez  Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi

 

Kierownictwo klubu UNI Opole Maciej Kochański i Anna Monkiewicz, prorektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Rafał Matwiejczuk i dyrektor generalny USK Dariusz Madera.

USK partnerem medycznym klubu sportowego opolskich siatkarek UNI Opole.

 

Strażacy z OSP Grodzisko z upominkami na Oddziale Pediatrii.

Poświąteczne upominki: paczki od strażaków z OSP Grodzisko i ręcznie szyte maskotki z Fundacji Dr Clown dla dzieci leczonych w USK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przewiń do góry