Zakład Mikrobiologii z ogólnopolskim świadectwem jakości i europejskim certyfikatem

Data publikacji:
10/01/2023

Joanna Kowalska, kierownik Zakładu Mikrobiologii, z ogólnopolskim świadectwem i europejskim certyfikatem. Zakład Mikrobiologii uzyskał pozytywne wyniki w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO 2022 w zakresie oceny preparatów mikroskopowych, identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych etiologicznych zakażeń, a tym samym uzyskał ogólnopolskie świadectwo jakości. Zdobył też europejski certyfikat, potwierdzając tym samym najwyższą jakość wykonywanych badań.

- W ciągu roku kilkukrotnie poddajemy się weryfikacji prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. Tylko uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich zadań, stawianych podczas całorocznego sprawdzianu, uprawnia do otrzymania ogólnopolskiego świadectwa - wyjaśnia diagnosta laboratoryjny Joanna Kowalska, kierownik Zakładu Mikrobiologii USK w Opolu.

- Dla naszego zespołu to potwierdzenie, że realizujemy badania zgodnie z najnowszymi standardami i wytycznymi, a tym samym uzyskujemy właściwe wyniki. Dla lekarzy, którzy bazują na tych badaniach, to cenna wiedza, jak mają prowadzić skuteczną terapię, a dla pacjentów to pewność, że wyniki ich badań są w pełni wiarygodne - kontynuuje Joanna Kowalska.

Potwierdzeniem wysokich kompetencji zawodowych specjalistów w dziedzinie mikrobiologii medycznej z USK  jest także zdobycie certyfikatu europejskiego, wystawianego przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, tj. European Centre for Disease Prevention and Control.

Do tej weryfikacji zgłasza się kilkadziesiąt laboratoriów z całej Polski. ECDC to niezależna agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Szwecji, odpowiedzialna za rozpoznawanie, ocenę i powiadamianie o bieżących i nadchodzących zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi, takimi jak SARS, ptasia grypa, HIV/AIDS, grypa, COVID-19.

Zakład Mikrobiologii USK zajmuje się wykrywaniem i identyfikowaniem różnymi metodami patogenów (wirusów, bakterii, grzybów) w próbkach krwi, płynów ustrojowych (m.in. mózgowo-rdzeniowego, opłucnowego, stawowego, moczu), wydzielin z układu oddechowego, kału, tkanek, wymazów z ran i innych.

Diagności laboratoryjni  i technicy równocześnie określają, jakie leki będą skuteczne w zwalczaniu konkretnego patogenu, oznaczając tzw. lekowrażliwość. – To oznaczenie pozwala lekarzom na prowadzenie celowanej antybiotykoterapii, ale też jest naszym cennym wkładem w ochronę antybiotyków i ochronę pacjentów przed nieskuteczną terapią, która może skutkować m.in. narastającą opornością bakterii na antybiotyki - opisuje kierownik ZM Joanna Kowalska.

I dodaje, że dzięki nowoczesnym aparatom diagnostycznym czas uzyskiwania wyników pilnych badań mikrobiologicznych sukcesywnie się skraca. - A wiadomo, że w diagnostyce mikrobiologicznej chorób postępujących gwałtownie np. w sepsie -  ten czas na ogromne znaczenie nie tylko dla zdrowia, ale często dla życia pacjenta - podkreśla pani kierownik.

W Zakładzie Mikrobiologii USK w Opolu obecnie jest zatrudnionych 15 pracowników, w tym 7 diagnostów laboratoryjnych i 6 techników analityki medycznej.

- Szczególnie trudnym dla zespołu był rok 2021, kiedy, z powodu pojawienia się epidemii Covid-19, liczba wykonywanych badań wzrosła z 35 tys. do 52 tys. - podaje Joanna Kowalska. - Rok 2022 był nieco spokojniejszy; od wiosny liczba ciężkich zachorowań z powodu zakażeń Covid-19 sukcesywnie spadała, a tym samym liczba wykonywanych badań mikrobiologicznych prawie wróciła do poziomu sprzed epidemii. Końcówka roku obfitowała natomiast w nasilenie ilości badań wykrywających m.in. grypę czy wirusa RSV - podaje Joanna Kowalska.

Większość badań wykonywanych w laboratorium jest zlecanych przez lekarzy z oddziałów i poradni USK, ale także lekarzy innych podmiotów medycznych, które mają podpisane odpowiednie umowy.

Zakład Mikrobiologii wykonuje też dla pacjentów odpłatne badania komercyjne.

Przewiń do góry