Większość studentów kierunku lekarskiego - tegorocznych stypendystów województwa opolskiego wskazało, że chce pracować w naszym szpitalu

Data publikacji:
27/01/2023

Studenci kierunku lekarskiego - stypendyści samorządu województwa opolskiego. 27 studentów z IV, V i VI roku otrzymało stypendia do końca swoich studiów w zamian za pracę w opolskich placówkach medycznych. Mają w nich pracować co najmniej tyle, ile będą korzystać z finansowania w wysokości 2 tys. zł miesięcznie.

20 stycznia część z nich uroczyście odebrała podpisane umowy stypendialne z rąk marszałka Andrzeja Buły i wicemarszałkini Zuzanny Donath-Kasiury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Fot. Archiwum UMWO

Co ważne dla naszego szpitala, większość z tegorocznych stypendystów wskazała USK w Opolu jako miejsce, w którym deklarują odpracować okres pobierania stypendiów.

- Bardzo nas to cieszy, że oferta uniwersyteckiego szpitala jest atrakcyjna nie tylko w czasie studiów, ale studenci wiążą z naszą placówką plany jako absolwenci kierunku lekarskiego. W październiku ub..r. "szósty rok" rozpoczął ostatni etap pracy pod nadzorem. Liczymy, że wielu z nich, po zdaniu egzaminu lekarskiego, już jako lekarze zasili nas kadrowo - komentuje dr n. med. Andrzej Kucharski dyrektor ds. lecznictwa. 

- Z myślą o rozwoju kadry naukowej, w tym młodych lekarzy, ale także osób, które jeszcze studiują na kierunku lekarskim czy innych medycznych, uruchomiliśmy w 2022 roku Centrum Naukowo-Badawcze - przypomina Dariusz Madera, dyrektor generalny szpitala. - CNB zajmuje się wsparciem kadry naukowej w prowadzeniu badań medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz transferem ich wyników do gospodarki. Jesteśmy przekonani, że jest to atrakcyjna oferta rozwoju zawodowego i naukowego - ocenia dyrektor Madera. 

Tegoroczna edycja stypendiów województwa opolskiego dla studentów kierunku lekarskiego jest trzecią. Obecnie 44 studentów kontynuuje pobieranie stypendium przyznanego w latach 2021/2022 i 2022/2023. Wraz z 27 tegorocznymi stypendystami wsparcie pobierać będzie 71 osób. 

Więcej informacji o zasadach przyznawania stypendiów i stypendystach:

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

Przewiń do góry