Użytkowanie wyrobów medycznych w świetle najnowszych przepisów. Konferencja dla specjalistów z województwa opolskiego

Data publikacji:
06/02/2023

Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w USK w Opolu. "Użytkowanie wyrobów medycznych w kontekście zmian wchodzących w życie w roku 2023, a odpowiedzialność zawodowa pracowników medycznych" - to temat konferencji zorganizowanej w naszym szpitalu przez opolski oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. 

- Zaprosiliśmy pielęgniarki naczelne z placówek medycznych z województwa opolskiego, nauczycieli akademickich z Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, farmaceutów i członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego - mówi Maria Grzeczna, naczelna pielęgniarka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu i przewodnicząca opolskiego oddziału PTP, mającego siedzibę w naszym szpitalu.

- To ważny temat, z którym w praktyce przedstawiciele zawodów medycznych mają do czynienia na co dzień. Znajomość aktualnych przepisów i wynikających z nich wymogów, jest niezwykle potrzebna - wskazał na otwarciu konferencji dyrektor ds. lecznictwa dr n. med. Andrzej Kucharski.

 

Wyroby medyczne to szeroka kategoria produktów, obejmująca wyroby o przeznaczeniu medycznym: od plastrów i opatrunków przez preparaty wspomagające leczenie, implanty, po specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. Często nie zdajemy sobie sprawy, że wiele produktów stosowanych w sektorze medycznym i okołomedycznym podlega klasyfikacji jako wyroby medyczne i obowiązują specjalne zasady ich projektowania, sprzedaży i użytkowania.

- Używamy ich w pracy zawodowej na co dzień - mówi Maria Grzeczna. - Ustawodawca w ostatnim czasie wprowadził pewne zmiany i odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie spoczywa na podmiotach medycznych. Niestosowanie się do zapisów prawa skutkuje karami finansowymi i pociągnięciem do odpowiedzialności, stąd ważne jest, żeby być z prawem na bieżąco.

- W 2021 r. weszło rozporządzenie, a w 2022 ustawa. To aktualne przepisy regulujące rynek wyrobów medycznych, dotyczące m.in. ich wprowadzania na rynek i dystrybucji. Celem nowego prawa jest zwiększenie bezpieczeństwa produktów, z których korzystają podmioty medyczne i bezpieczeństwa ich działania wobec ciała pacjenta, który jest ostatecznym odbiorcą tych wyrobów - mówił prowadzący szkolenie Wojciech Marchelak z Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych.   

- W fazie legislacji jest także projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który będzie dotyczył m.in. klasyfikacji wyrobów - dodał Wojciech Marchelak.

Za bezpieczeństwo, skuteczność i jakość wyrobów medycznych odpowiada Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 

Przewiń do góry