Regionalne Centrum ECMO

infoicon.png    Informacje ogólne

ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) jest formą pozaustrojowego (czyli prowadzonego poza organizmem pacjenta) podtrzymywania życia chorego, który znajduje się w stanie skrajnie ciężkim. Terapię ECMO prowadzi się do chwili uzyskania poprawy i stabilizacji stanu zdrowia lub wyleczenia choroby będącej przyczyną pobytu pacjenta w szpitalu.

ECMO może być stosowane jako tzw. ECMO żylno-żylne w celu wsparcia wyłącznie dla układu oddechowego, kiedy pacjent cierpi na ciężką niewydolność oddechową, lub tzw. ECMO żylno-tętnicze, kiedy pacjent znajduje się w stanie skrajnie ciężkiej niewydolności serca lub niewydolności wielonarządowej.

W dniu 9 stycznia 2019 roku Rada Społeczna USK w Opolu jednogłośnie zaaprobowała utworzenie w strukturze OAiIT Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Regionalnego Centrum ECMO. Przygotowując się do utworzenia RC ECMO uczestniczyliśmy w szkoleniach organizowanych przez m.in. Getinge Experience Center (Rastatt, Germany), Karolinska University Hospital (Stockholm, Sweden), La Pitié Salpétrière Hospital (Paris, France), Samu de Paris ECMO Team (Paris, France), Klinikę Kardiochirurgii i Transplantologii UM w Poznaniu.

Od 6 listopada 2020 roku Regionalne Centrum ECMO w Opolu jest aktywnym członkiem Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) – globalnego stowarzyszenia zrzeszającego ośrodki ECMO.

Certyfikat ELSO dla RC ECMO Opole.jpeg
 

Kadra medyczna

Zespół prowadzący terapię ECMO stanowią lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK. Działalnością Regionalnego Centrum ECMO (RC ECMO) kieruje dr hab. n. med. Tomasz Czarnik. Pozostały trzon zespołu stanowi personel OAiIT USK – specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii, pielęgniarki intensywnej terapii oraz fizjoterapeuci specjalizujący się w rehabilitacji krytycznie chorych.

 

Zgłoszenie pacjenta

Zgłoszenie chorego do terapii ECMO następuje drogą telefoniczną – tel. 77/45-20-303. Telefon jest odbierany przez całą dobę przez dyżurującego lekarza RC ECMO. W przypadku niemożności uzyskania połączenia, alternatywnym numerem telefonu jest: 77/ 45-20-952 lub 77/ 45-20-953.

Po zgłoszeniu pacjenta do Regionalnego Centrum ECMO proszę wypełnić (do pobrania na tej stronie internetowej) „Formularz zgłoszenia pacjenta do leczenia metodą żylno-żylnego ECMO”. Formularz ten, po wypełnieniu, należy niezwłocznie przesłać:

  • elektronicznie na adres: lub
  • faksem: 77/ 45-20-303

Uprzejmie prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich rubryk formularza zgłoszeniowego w tym pozostawienie numeru telefonu (optymalnie dwóch numerów) do kontaktu z oddziałem zgłaszającym chorego. Jeśli to możliwe – prosimy również o przesłanie na adres mailowy aktualnego zdjęcia radiologicznego klatki piersiowej pacjenta.

Ośrodek nasz dysponuje możliwością przybycia do oddziału kierującego w celu rozpoczęcia w nim terapii ECMO i bezpośrednio potem przetransportowania pacjenta do RC ECMO w Opolu. Transporty pacjentów poddanych terapii ECMO realizujemy drogą powietrzną i lądową.

Bardzo ważne: zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem ECMO na wczesnym etapie leczenia ciężkiej postaci ostrej niewydolności oddechowej o różnej etiologii.

Dokumenty do pobrania

PDFformularz-zgloszenia-pacjenta-do-ecmo.pdf (180,31KB)

Wybrane publikacje

PDFTonna JE, Abrams D, Brodie D, Greenwood JC, Rubio Mateo-Sidron JA, Usman A, Fan E. Management of Adult Patients Supported with Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation (VV ECMO): Guideline from the Extracorporeal Life Support Organization (ELSO). ASAIO J. 2021;67(6):601-610. (302,44KB)

PDFLango R, Szkulmowski Z, Maciejewski D, Sosnowski A, Kusza K. Revised protocol of extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) therapy in severe ARDS. Recommendations of the Veno-venous ECMO Expert Panel appointed in February 2016 by the national consultant on anesthesiology and intensive care. Anaesthesiol Intensive Ther 2017;49(2):88–99 (150,23KB)

PDFGawda R, Piwoda M, Marszalski M, Lyp K, Piwoda J, Maj M, Gawor M, Molsa M, Pietka M, Czarnik T. Establishing a New ECMO Referral Center Using an ICU-Based Approach: A Feasibility and Safety Study. Healthcare 2022;10(3):414 (777,59KB)

Przewiń do góry