Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków

icotel_0.png Telefony kontaktowe

Pokój lekarzy 

  77 45 20 732

Sekretariat 

  77 45 20 734

Pielęgniarka oddziałowa

  77 45 20 735

e-mail:

personel.pngPersonel

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Jolanta Nestorak

infoicon.pngCharakterystyka 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu jest jedynym oddziałem tego typu w województwie. Rejon jego działania obejmuje około milion mieszkańców. Bazę Oddziału stanowi 13 stanowisk intensywnej terapii.

Głównymi wskazaniami do leczenia w  oddziale są: ostra niewydolność oddechowa, ostra niewydolność krążenia, zwłaszcza wstrząs o różnym podłożu, ostre dysfunkcje centralnego układu nerwowego (śpiączka, stan drgawkowy), ciężkie zakażenia (w tym sepsa), różnego rodzaju zatrucia, urazy (w tym wielonarządowe), ciężkie oparzenia, niedotlenienie okołoporodowe.

Specjalizujemy się zwłaszcza w leczeniu najcięższych postaci niewydolności oddechowej z użyciem wentylacji oscylacyjnej (HFOV) i tlenku azotu. Wśród noworodków szczególne miejsce zajmują dzieci z ostrym niedotlenieniem okołoporodowym, różnego rodzaju wadami wrodzonymi, wymagające leczenia operacyjnego oraz skrajnie niedojrzałe wcześniaki.

Jako jeden z pierwszych w Polsce oddziałów wprowadziliśmy leczenie noworodków z  niewydolnością oddechową za pomocą wentylacji oscylacyjnej (HFOV) i wziewnego tlenu azotu oraz leczenie noworodków z ciężkim niedotlenieniem okołoporodowym, za pomocą selektywnej hipotermii głowy.

Zajmujemy się także przygotowywaniem i znieczulaniem dzieci w Pracowni Endoskopowej oraz Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

OAITDiN stanowi zaplecze dla oddziałów zabiegowych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, szczególnie dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej. Przebywają w nim pacjenci wymagający szczególnej opieki okołooperacyjnej.

W codziennej opiece i leczeniu naszych pacjentów korzystamy z pomocy pracowników innych oddziałów i pracowni Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, oraz współpracujemy z klinikami i szpitalami specjalistycznymi na teranie całego kraju.

Ambulans N to jedyna w województwie karetka, służąca do międzyszpitalnego przewozu noworodków. Jest to  ambulans przystosowany do przewozu pacjentów ze skrajnie ciężką niewydolnością oddechową, wymagających podaży tlenku azotu.

lokalizacja.pngLokalizacja

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków znajduje się na pierwszym piętrze w budynku numer H

mapka_szpital_pogladowa.jpeg

 

Przewiń do góry