Parking

Zasady korzystania z ogólnodostępnych parkingów:

 • przed budynkiem D (wejście główne do szpitala i poradni specjalistycznych),
 • pod estakadą SOR, przy budynku C (wejście do Punktu Przyjęć Planowych, SOR i Por. Kardiologicznej).
 1. Parkingi czynne oraz płatne 24/7.
 2. Szlabany na wjazdach otwierane automatycznie, po sczytaniu rejestracji pojazdu.
 3. Szlaban przy wjeździe nie podnosi się? Pobierz bilet z urządzenia.
 4. Parkowanie w wyznaczonych miejscach.
 5. 15 minut bezpłatne (wjazd i wyjazd po sczytaniu rejestracji).
 6. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę.
 7. Przed wyjazdem uiść opłatę w kasie.
 8. Lokalizacja kas:
  > przy budynku D (płatność gotówką i kartami)
  > obok wyjazdu z parkingu D (płatność kartą)
  > przy parkingu C (płatność kartą).
 9. Kłopoty z płatnością? Wciśnij na kasie przycisk „i”.
 10. Bezpłatne bilety dla posiadaczy karty parkingowej osoby niepełnosprawnej:
  > Punkt Informacyjny (budynek D)
  > Konsola SOR (budynek C)
 11. Uwagi i skargi można zgłaszać pod adresem e-mail: parking@usk.opole.pl.
 
cennik parkingu.jpeg

 
Przewiń do góry